Η διαφάνεια στις ελεγκτικές εταιρείες είναι ένα στοιχείο κλειδί που υποστηρίζει την πεποίθηση των διεθνών κεφαλαιαγορών για την ελεγκτική διαδικασία και η Grant Thornton θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πιο υπεύθυνο και σταθερό για το ελεγκτικό επάγγελμα.

Αυτή η έκθεση δημοσιεύεται στο πλαίσιο μεγαλύτερης διαφάνειας που απαιτεί ο νόμος 3693/2008, που ψηφίσθηκε από την Ελληνική Βουλή προς εναρμόνιση με την οδηγία 2006/43 ΕΚ, από τους ελεγκτές των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος.

Η έκθεση διαφάνειας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Grant Thornton ΑΕ στις 26 Οκτωβρίου 2017.

Για να διαβάσετε την έκθεση διαφάνειας (με πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2017), πατήστε εδώ.

Report Έκθεση Διαφάνειας 2017 Διαβάστε περισσότερα