Εταιρική κοινωνική ευθύνη

πέρα από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

About us Διαβάστε τα fast facts της Grant Thornton Διαβάστε περισσότερα

Οι αγορές ενέργειας σε όλο τον κόσμο υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η Grant Thornton μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε αυτές τις προκλήσεις, και σας παρέχει λύσεις που θα χρειαστείτε για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που θα ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές σας για ανάπτυξη.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Τα στελέχη μας που ειδικεύονται στον τομέα ενέργειας και φυσικών πόρων συνεργάζονται μαζί για να σας βοηθήσουν σχετικά με:

  • την πρόσβαση σε εναλλακτικές και παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης
  • τη δόμηση των συναλλαγών και τον προγραμματισμό εξόδου
  • τη μοντελοποίηση επενδυτικών σχεδίων και τον έλεγχο λειτουργικών εξόδων
  • την εμποριοποίηση νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών
  • την οικοδόμηση βιώσιμης επιχείρησης και τη διαχείριση των βασικών ενδιαφερομένων μερών
  • τη θέσπιση ισχυρού πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Τα έμπειρα στελέχη μας παρέχουν συμβουλές για όλο το εύρος των θεμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια, από την εξερεύνηση και την παραγωγή  μέχρι την μεταποίηση και τον καθαρισμό και από την συμβατική εξόρυξη πόρων μέχρι των πιο πρόσφατων καθαρών τεχνολογιών. Το παγκόσμιο μας δίκτυο εξασφαλίζει την υποστήριξη για κάθε περαιτέρω επέκταση της επιχείρησής σας και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης.

Εάν θέλετε να αυξήσετε τους οικονομικούς σας πόρους, να βελτιώσετε τη δομή συγχωνεύσεων-εξαγορών, να  καταστρώσετε μοντέλα εσόδων που συνδέονται µε την εξόρυξη πόρων ή να διενεργήσετε συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών ειδικών τεχνικών στελεχών, οι άνθρωποι μας έχουν την ικανότητα να εργαστούν κατά τη διάρκεια του κύκλου του έργου, και όχι μόνο.