Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε επιχείρησης, οι υπηρεσίες μας διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

IBR Outsourcing: συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα & στην ανάπτυξη Διαβάστε περισσότερα
  • Αναλαμβάνουμε τη μηνιαία διαδικασία έκδοσης μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού των μισθών, έκτακτων αμοιβών, υπερωριών, ασθενειών καθώς και τη διαχείριση των παροχών σε είδος
  • Ακριβής υπολογισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ
  • Λόγω των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων του οικονομικού περιβάλλοντος μπορούμε να παρέχουμε προβλέψεις κόστους επιδομάτων και δώρων Χριστουγέννων/Πάσχα σε μηνιαία βάση
  • Υποβολή και πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ
  • Διεκπεραίωση πληρωμών εργαζομένων και ηλεκτρονική αποστολή των αποδείξεων πληρωμών τους με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης
  • Παροχή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικών άρθρων και οποιονδήποτε εκτυπώσεων μισθοδοτικών στοιχείων ζητηθούν
  • Διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας
  • Αντιπροσώπευση των πελατών στους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς
  • Υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού ( Καρτέλες εργαζομένων, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, συμβάσεις εργαζομένων, συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.τ.λ.)
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα καθώς και έγκυρη ενημέρωση των πελατών για οποιαδήποτε αλλαγή στην εκάστοτε εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία