Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί τρόπο λειτουργίας για τη Grant Thornton και όχημα στην πορεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Η Grant Thornton έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επιχειρηματική της φιλοσοφία, επιδιώκοντας να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο ηθικό πλαίσιο, σε συνεργασία με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.

Οι άνθρωποι δεν λειτουργούν σε συνθήκες απομόνωσης. Είμαστε μέρος των κοινοτήτων που συχνά χρειάζονται τη βοήθειά και τη στήριξη μας. Μέσω των πρωτοβουλιών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι άνθρωποι μας συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας και αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες.

IBR ΕΚΕ: πέρα από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας παρέχει μια σειρά γενναιόδωρων υπηρεσιών στην κοινωνία, όπως οι δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά που έχουν ανάγκη ή άτομα με προβλήματα υγείας. Επίσης, οργανώνουμε Bazaars τα Χριστούγεννα και το Πάσχα όπου αυτά τα ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν συμπληρωματικά ποσά.

Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να κάνουν εθελοντική εργασία και αναγνωρίζουμε τις δραστηριότητες τους στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όταν πρόκειται για φιλανθρωπικές οργανώσεις, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη ή περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες στους ανθρώπους μας και θα είναι ανεκτίμητες για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.