Η Grant Thornton σας βοηθά να ξεκλειδώσετε τις δυνατότητές σας για ανάπτυξη

Στην Grant Thornton πιστεύουμε ότι οι συνεχείς ευκαιρίες για μάθηση βοηθούν τους ανθρώπους μας να αναπτύσσονται, να νιώθουν ηθική ικανοποίηση από την εργασία τους, αλλά και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες μας.

Επιδιώκουμε να βοηθάμε τους εργαζομένους μας να ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες τους και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους.

Εσωτερικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης

Τα στελέχη της Grant Thornton παρακολουθούν κάθε χρόνο προγραμματισμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάλογα με το επίπεδο και το τμήμα στο οποίο ανήκουν. Τα σεμινάρια αφορούν τόσο τεχνικές / θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (soft skills), στοχεύοντας στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Οι εισηγητές των εσωτερικών σεμιναρίων είναι εργαζόμενοι της Grant Thornton οι οποίοι διακρίνονται στους συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης και έχουν τη δυνατότητα και τον ενθουσιασμό για να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους συναδέλφους τους.

Υποστήριξη για την επίτευξη των Επαγγελμάτων σας Πιστοποιήσεων

Στη Grant Thornton πιστεύουμε ότι οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις έχουν θεμελιώδη σημασία για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν οι σπουδές με την πλήρη απασχόληση, και γι’ αυτόν τον λόγο παρέχουμε στους ανθρώπους μας ολοκληρωμένη υποστήριξη για την απόκτηση των επαγγελματικών τους πιστοποιήσεων. Η Grant Thornton καλύπτει τα έξοδα για την εγγραφή, παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων των επαγγελματικών πιστοποιήσεων, καθώς και το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, προσφέρονται για κάθε μάθημα εκπαιδευτικές άδειες μετ' αποδοχών, ώστε να υποστηρίζουμε τους εργαζόμενους στην προετοιμασία και την επιτυχία στις εξετάσεις τους.

Counselors - Καθοδήγηση & Υποστήριξη

Στόχος μας είναι να ανοίξουμε νέους δρόμους προς την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας. Με αυτό το στόχο, έχει θεσπιστεί ο θεσμός των Counselors στην εταιρία μας. Με την ένταξη κάθε εργαζόμενου στο δυναμικό μας, ορίζεται για αυτόν ένας Σύμβουλος (Counselor) - ένα στέλεχος υπεύθυνο για να τον καθοδηγεί να αναπτύξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, αλλά και για να τον συμβουλεύει σχετικά με την επαγγελματική του εξέλιξη.

Οι Counselors είναι στελέχη από ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες τα οποία διακρίνονται για την απόδοσή τους, ενσαρκώνουν τις αξίες μας και ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των συναδέλφων τους και τη δίκαιη και αξιοκρατική διαχείριση του προσωπικού μας.

Διεύρυνση των ορίων μας

Στη Grant Thornton, η επιθυμία μας να κάνουμε τη διάφορα αποτελεί μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας. Ζητάμε από όλους τους εργαζομένους μας να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και τους δίνουμε τη δυνατότητα να αφήσουν το στίγμα τους στην εταιρεία μας. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα οικοδομήσουμε πολύτιμες νέες δεξιότητες, θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και θα προσφέρουμε ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Σε συνεργασία με τους Counselors επιδιώκουμε να εντοπίζονται οι δραστηριότητες που θα δώσουν τη μεγαλύτερη ώθηση στη σταδιοδρομία των εργαζομένων, όχι μόνο μέσω εκπαίδευσης αλλά και μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης κατά την απασχόληση τους. Οι δυνατότητες που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι εργαζόμενοι συντελούν στην επαγγελματική τους εξέλιξη και τους βοηθάνε να διευρύνουν τα όριά τους.