Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα φορολογικά ζητήματα εξετάζονται ολοένα και πιο λεπτομερώς και συνεχώς νέοι κανονισμοί προκύπτουν.

Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους σε τρίτα μέρη με σκοπό να μειώσουν το κόστος τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους.

Οι φορολογικές και υπηρεσίες εξωανάθεσης σχετίζονται τόσο με την παροχή συγκεκριμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και με συνολικές υπηρεσίες εξωανάθεσης οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Insight Regulatory Handbook Διαβάστε περισσότερα
 • Συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες
  • Transfer Pricing (benchmarking, TP documentation file)
  • Taxation of (high net worth) individuals
  • International tax planning
  • VAT and other indirect taxes
  • Corporate taxation
  • Cross border mergers & acquisitions
  • Taxation of vessels and shipping companies
  • Real estate taxation issues

 •  Υπηρεσίες εξωανάθεσης
  • Bookkeeping
  • Preparation, filing and follow up of tax returns (income, VAT, withholding taxes, stamp duty etc.)
  • Group tax reporting
  • Diagnostic tax reviews
  • Support in tax audits
  • Review, organization and initial set up of company Accounting Department
  • Establishing a Fund or a special purpose entity (supporting the whole process of establishing including potentially agency and representation services for regulatory purposes, tax outsourcing, tax advisory services, accounting outsourcing)
  • Compliance with International Financial Reporting Standards
  • Reporting system, short-term results, financial indices, accounting analyses
  • Social security issues - employment relations - payroll