ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Η στρατηγική σημασία του κλάδου Φιλοξενίας για την Ελλάδα
Υψηλή η ικανότητα του τομέα της Φιλοξενίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών συστημικών και μη συστημικών κρίσεων.
ΑΡΘΡΟ Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη: Εμπόδιο οι Τράπεζες;
Χωρίς ένα υγιές και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και πλήρη πρόσβαση μιας οικονομίας στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, για απρόσκοπτη και
ΆΡΘΡΟ Προετοιμαζόμαστε για έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα;
Η παγκόσμια οικονομία μετασχηματίζεται και αλλάζει ταχύτατα. Νέα παραγωγικά, τεχνολογικά και ανταγωνιστικά δεδομένα, τάσεις και πρότυπα διαμορφώνονται διεθνώς
ΆΡΘΡΟ Το δίκτυο των εταιριών ως ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις
Ο αριθμός των «σημείων επαφής» που παρέχουν οι εταιρείες σήμερα στους πελάτες τους αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς, ενώ η φύση και τα χαρακτηριστικά τους
Άρθρο Εταιρική υπευθυνότητα: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα
Ο Νόμος 4403/2016 για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ο οποίος ακολουθεί την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεδομένων
Άρθρο Πώς να επιβιώσετε επιτυχώς από την "ψηφιακή επανάσταση"
Οι συστημικοί οργανισμοί οφείλουν να επανασχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο με γνώμονα τις νέες τεχνολογίες, τις δεξιότητες, την οργάνωση και την

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους:

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Ζεφύρου 56, ΤΚ 17564, Παλαιό Φάληρο

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Website: www.grant-thornton.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας