Δρ. Απόστολος Παπαδόπουλος Partner, Government & Infrastructure Advisory Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Απόστολος Παπαδόπουλος είναι Partner στο Government & Infrastructure Advisory της Grant Thornton με επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών. Είναι Οικονομολόγος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Bradford, UK.

Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα εταιρικής χρηματοδότησης, χρηματοδότησης έργων, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και υλοποίησης έργων παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ/PPP). Έχει διατελέσει επικεφαλής ομάδων εργασίας σε πλειάδα έργων που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας καθώς και σχεδίων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής και συντονιστής ομάδων εργασίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη στρατηγική και λειτουργική βελτίωση μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επίσης, είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Τμήμα Μητρώου Μελετητών και συγκεκριμένα στις κατηγορίες: υπ’ αριθμ. 3 - Οικονομικές Μελέτες (Γ΄ τάξεως) και υπ’ αριθμ. 5 - Μελέτες Οργάνωσης & Επιχειρησιακής Έρευνας (Γ΄ τάξεως).