Κατερίνα Σάρδη Principal, Head of Energy Sector Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Η Κατερίνα Σάρδη έχει 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας. Eίναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγων Μηχανικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικού διπλώματος για τη μηχανική ρευστών και την καύση φυσικού αερίου από το Imperial College London.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο ως σύμβουλος μεγάλης ιαπωνικής εταιρείας σε θέματα εξαέρωσης άνθρακα και παραγωγής συνθετικού αερίου. Επέστρεψε στην Ελλάδα ως Ανώτερος Σύμβουλος σε τομείς χρηματοοικονομικών και πληροφορικής. Την περίοδο 2002-2015 διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας και Επικεφαλής της Μονάδας Ενεργειακού Σχεδιασμού και Διεθνών Υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Στα 13 χρόνια της στη ΡΑΕ , απέκτησε εκτενή κατανόηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας, την ρύθμιση μεταφοράς και διανομής και τη λειτουργία της χονδρικής και λιανικής αγοράς ενέργειας καθώς επίσης και των πολιτικών της ΕΕ σχετικών με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Το 2011 έγινε επικεφαλής του Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού και Διεθνών Υποθέσεων της ΡΑΕ, υπεύθυνη για τη συνεργασία με Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπροσώπησε τη ΡΑΕ στα συμβούλια του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB) και στους Μεσογειακούς Ρυθμιστές Ενέργειας (Medreg). Από το 2015 εργάστηκε ως ενεργειακός εμπειρογνώμονας, συμβουλεύοντας ρυθμιστές, διαχειριστές υποδομών και εταιρείες ιδίως για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την ενέργεια.

Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης και έργα τεχνικής βοήθειας στην ΕΕ, την Τουρκία, τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας, τις χώρες των ανατολικών εταίρων και την Αφρική και έχει διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα σε ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα για πάνω από μια δεκαετία.

Πιστοποιήσεις
  • Ph. D. in Fluid Mechanics and Natural Gas Combustion for Power Production, Imperial College London
  • Δίπλωμα Μηχανολόγου-Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης