Κατερίνα Σάρδη Principal, Head of Energy Sector Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Η Κατερίνα Σάρδη έχει 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Λονδίνο ως σύμβουλος μεγάλης ιαπωνικής εταιρείας σε θέματα εξαέρωσης άνθρακα και παραγωγής συνθετικού αερίου. Την περίοδο 2002-2015 διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας και Επικεφαλής της Μονάδας Ενεργειακού Σχεδιασμού και Διεθνών Υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Από το 2015 εργάστηκε ως ενεργειακός εμπειρογνώμονας, συμβουλεύοντας ρυθμιστές, διαχειριστές υποδομών και εταιρείες ιδίως για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την ενέργεια. 

Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης και έργα τεχνικής βοήθειας στην ΕΕ, την Τουρκία, τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας, τις χώρες των ανατολικών εταίρων και την Αφρική και έχει διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα σε ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα για πάνω από μια δεκαετία.

Πιστοποιήσεις
  • Ph. D. in Fluid Mechanics and Natural Gas Combustion for Power Production, Imperial College London
  • Δίπλωμα Μηχανολόγου-Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης