Λευτέρης Μαυρομάτης Partner, Assurance Αθήνα +30 210 7253 315

Εμπειρία

O Λευτέρης Μαυρομάτης είναι Partner της Grant Thornton και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 15 ετών.

O Λευτέρης Μαυρομάτης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων και την σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων. Επιτελική συμμετοχή σε εργασίες αναδιοργάνωσης οικονομικών υπηρεσιών για τη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε εταιρείες των παρακάτω κλάδων: χρηματοοικονομικό, κατασκευαστικό, ενέργειας, μεταφορών, τεχνολογίας, φαρμακευτικό, τροφίμων & ποτών, τουρισμού και υγείας. Ακόμη είναι επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης κυρίως στα αντικείμενα των Δ.Π.Χ.Π. και της Ελεγκτικής.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)