Μαριλένα Μπουζούρα Partner, Transactional Advisory Services Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Η Μαριλένα Μπουζούρα είναι Partner στο τμήμα Transactional Advisory Services της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 15 ετών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του Management Committee της εταιρείας.

Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εμπειρίας της ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, η Μαριλένα Μπουζούρα έχει συμμετάσχει στην διεξαγωγή ελέγχων σε οργανισμούς διαφόρων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια είναι partner του τμήματος Public Sector Services της εταιρείας και στα πλαίσια αυτά έχει διατελέσει επικεφαλής σε μεγάλα έργα του δημοσίου τομέα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί επιτυχώς.

Η εμπειρία της στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ξεκίνησε κυρίως από σχεδιασμό και αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και εκπόνηση μελετών κοστολόγησης ενώ στην συνέχεια της επαγγελματικής της πορείας υπήρξε επικεφαλής έργων στρατηγικού, οργανωτικού και λειτουργικού ανασχεδιασμού οργανισμών. Επιπλέον, διαθέτει μακρόχρονη εξειδικευμένη εμπειρία στην διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων (Interreg – ΕΤΠΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ).

Μέλος

  • του Management Committee της Grant Thornton 
Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια (ΟΕΛ)