Θέμης Λιανόπουλος Σύμβουλος Διοίκησης Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Θέμης Λιανόπουλος είναι Σύμβουλος Διοίκησης της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του σταδιοδρομίας, ο Θέμης Λιανόπουλος έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθνικές και διεθνείς εταιρείες για εταιρική φορολογική νομοθεσία, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και εταιρικές αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις (M&As). Επίσης, έχει βοηθήσει πολλές ξένες εταιρείες να ξεπεράσουν τις περίπλοκες φορολογικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και έχει διατελέσει εξωτερικός σύμβουλος σε πλειάδα πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)