Δρ. Θύμιος Μπουλούτας Partner, Head of Financial Services Αθήνα +30 210 7280 000

Εμπειρία

Ο Θύμιος Μπουλούτας είναι Partner στη Grant Thornton στην Ελλάδα και έχει σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (asset management), αλλά και στο βιομηχανικό τομέα. Σήμερα είναι ένας από τους επικεφαλής Partners των Financial Services στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας, ο κ. Μπουλούτας έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της MIG, της Marfin Popular Bank, της Eurobank Asset Management και της Ιονική Αμοιβαία Κεφάλαια, ενώ υπήρξε Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Eurobank.  Έχει επίσης διατελέσει Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρείες Δέλτα, Μπάρμπα Στάθης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρείες Vivartia, Επιχειρήσεις Αττικής, Ολυμπιακή Αεροπορία, EFG Bank Luxembourg, EFG Private Bank.

Έχει ηγηθεί ή συμμετάσχει σε πληθώρα εργασιών προς εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα και συμβάλει στην ενδυνάμωση των εργασιών του τμήματος Financial Services και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει εργασίες όπως Υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL’s management), υπηρεσίες διαχείρισης Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A activities), Συμβουλευτική Ηγεσίας, Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης και Ανασυγκρότησης εταιρειών, Υπηρεσίες διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υπηρεσίες διαχείρισης Επενδύσεων

Ο κ. Μπουλούτας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. από το Πανεπιστήμιο Stanford, και Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Πιστοποιήσεις
  • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) από το Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. από το Πανεπιστήμιο του Stanford
  • Κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο