article banner

Technology Intelligence & Performance

Το τμήμα Technology Intelligence & Performance της Grant Thornton βρίσκεται δίπλα σας, ώστε να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που υπάρχουν για την επιχείρησή σας, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί ετοιμότητα και προσαρμοστικότητα.

Η τεχνολογία έχει καταστεί βασικός μοχλός επιτυχίας για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες, έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών και βελτιώνει την επιχειρηματική λειτουργία και αποτελεσματικότητα.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να προσαρμοστούν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουμε μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, με εκτεταμένη εμπειρία σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας χωρίζονται σε δύο τομείς: Strategy & Consulting και Technology.

Technology Intelligence & Performance Δείτε τις υπηρεσίες μας

Strategy & Consulting Services

Digital Strategy & Performance

Το «κλειδί» είναι να διευρύνετε τους ορίζοντες της επιχείρησής σας σε ένα πλήρες φάσμα τεχνολογικών επιλογών, να καταλήξετε στην καλύτερη επιλογή και να επιτύχετε μία άριστη απόδοση των λειτουργιών σας. Οι πιο επιτυχημένες διαδρομές ξεκινούν με το να γνωρίζει κάποιος σε ποιο σημείο βρίσκεται και πού επιθυμεί να κατευθυνθεί, και εν συνεχεία να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει στον προορισμό του. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Digital Strategy & Transformation

Οι πελάτες, τα κανάλια και ο ανταγωνισμός έχουν πλέον εισχωρήσει στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό απαιτεί σημαντική σύγκριση του πού βρίσκεστε σήμερα και του πού πρέπει να κατευθυνθείτε για να διατηρήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ψηφιακό κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία περίπλοκη και αποθαρρυντική διαδικασία για μερικές επιχειρήσεις, λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα και να βασιστούν σε τεκμηριωμένες αναλύσεις σε πολλά μέτωπα. Εφόσον γίνει με τον σωστό τρόπο, μια ισχυρή ψηφιακή στρατηγική - με ένα σχέδιο που μεταμορφώνει την εταιρεία ώστε να έχει προβάδισμα - δημιουργεί τεράστιες προοπτικές. Συνεργαζόμαστε με επιχειρηματικούς πρωτοπόρους για τη δημιουργία στρατηγικών και σχεδίων δράσης που προσδιορίζουν και ανταποκρίνονται σε ψηφιακές ευκαιρίες και απειλές. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να:

 • Αξιολογήσετε την επιχείρησή σας ως προς την ψηφιακή ετοιμότητα και ωριμότητα
 • Δείτε πώς ο ψηφιακός κόσμος εξυπηρετεί και προσθέτει αξία στη φήμη σας για τους πιο σημαντικούς πελάτες
 • Δημιουργήσετε και να βελτιώσετε το ψηφιακό όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας σας ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών σας και τις δυνατότητές σας
 • Αναγνωρίσετε ψηφιακές δυνατότητες και κανάλια που προσθέτουν επιλογές για τους βασικούς πελάτες σας
 • Αποφασίσετε τρόπους με τους οποίους η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα και να ορίσετε τους βασικούς δείκτες αποδοτικότητας που θα χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας για να ποσοτικοποιήσετε την επιτυχία των πρωτοβουλιών σας
 • Ρυθμίσετε όλα τα κομμάτια για μια συνεπή ψηφιακή στρατηγική και να δημιουργήσετε έναν χάρτη πορείας μετασχηματισμού

Omni-channel CX

Σε αυτήν την εμπειρική οικονομία, η παροχή σταθερής εμπειρίας πελατών σε όλα τα κανάλια αποτελεί τη νέα συναλλαγματική αξία. Οι πελάτες θέλουν να είστε πάντα διαθέσιμοι: Οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος, σε οποιαδήποτε συσκευή. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Πώς οι πελάτες μας ψωνίζουν και αλληλοεπιδρούν μεταξύ των καναλιών;
 • Ποια κανάλια έχουν τη μεγαλύτερη αξία για εμάς σήμερα και πώς αυτό θα αλλάξει αύριο;
 • Έχουμε καθορίσει σαφείς ρόλους για κάθε κανάλι ξεχωριστά, καθώς και σε σχέση με τα άλλα κανάλια;
 • Πώς πρέπει να ενσωματωθούν τα κανάλια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής;
 • Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πολυκάναλη προσέγγιση ως στρατηγικό πλεονέκτημα όταν ανταγωνίζεται τα αμιγώς ψηφιακά παιχνίδια;
 • Ποια στρατηγικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προώθηση της ανάπτυξης σε κάθε κανάλι δεδομένου του ρόλου του εντός του οργανισμού και με τον πελάτη;

Customer Journeys

Για να γίνει μια επιχείρηση πελατοκεντρική, η persona και η χαρτογράφηση διαδρομής είναι σημαντικά στρατηγικά εργαλεία που παρέχουν μια εις βάθος κατανόηση των πελατών σας: ποιοι είναι, τι χρειάζονται και πώς αλληλοεπιδρούν με την εταιρεία σας σε όλα τα σημεία επαφής. Η χαρτογράφηση διαδρομής πελατών με βάση την persona βοηθά τους οργανισμούς να κατανοήσουν τμήματα και στιγμές των πελατών που έχουν σημασία στην πορεία τους, ώστε να μπορούν να προσθέσουν αξία σε αυτές τις ομάδες. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Αναγνώριση προσωπικότητας πελατών
 • Χαρτογράφηση διαδρομής πελατών
 • Συλλογή και ερμηνεία πληροφοριών
 • Ανάλυση διαδρομής πελατών

Measuring CX

Η παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας πελατών με συνέπεια είναι δύσκολη. Το πρώτο βήμα στο ταξίδι σας για τη βελτίωση του CX είναι η μέτρηση της εμπειρίας των πελατών. Η μέτρηση της εμπειρίας των πελατών είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Οι περισσότερες εμπειρίες έχουν πολλά σημεία επαφής, πιθανώς σε διάφορα κανάλια, ίσως με διαφορετικούς στόχους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπολογισμό net promoter score.
 • Ανάλυση διαδρομής πελατών.
 • Έρευνες πελατών.
 • Προσδιορισμό μετατόπισης πελατών.
 • Ερμηνεία υποστήριξης τάσεων πελατών.
 • Μέτρηση ικανοποίησης πελατών.

Business Intelligence & Performance

Επαναπροσδιορίστε τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, ενισχύοντας την παραγωγικότητά της. Βελτιώστε τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ενσωματώστε τις «έξυπνες» τεχνολογίες, ώστε να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησής σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Intelligent Process Automation (IPA)

Επαναπροσδιορίστε τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, ενισχύοντας την παραγωγικότητά της. Ο έξυπνος αυτοματισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά σενάρια B2B και B2C, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, του έξυπνου αυτοματισμού και του RPA.

 • Επανεξέταση των τρεχουσών διαδικασιών και των συχνότερων επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων.
 • Προσδιορισμός ευκαιριών βελτιστοποίησης.
 • Διατερματικός αυτοματισμός που αξιοποιεί τεχνολογίες BPM, DMS & RPA.

Big-Data Analytics & Insights

Τα δεδομένα σας είναι η αξία σας. Βελτιώστε τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, προκειμένου να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να παράγετε την προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση που περιμένουν οι πελάτες σε όλα τα κανάλια με εμπειρίες και ιδέες με δυνατότητα AI για την ενεργή επίλυση προβλημάτων και την εξασφάλιση ηρεμίας.

 • Διαχείριση δεδομένων
 • Εκδημοκρατισμός δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών
 • Αναφορά & BI
 • Οπτικοποίηση δεδομένων
 • Προγνωστική ανάλυση

Intelligent Operations

Καινοτομία Λειτουργίας Επιχειρήσεων. Ενσωματώστε τις επιχειρηματικές διαδικασίες, την εξειδίκευση της βιομηχανίας, την ανθρώπινη ευφυΐα και τις έξυπνες τεχνολογίες για να βελτιώσετε την απόδοση. Οι έξυπνες λειτουργίες εξοπλίζουν τους υπαλλήλους με ευφυή, σημαντικά σχετιζόμενα δεδομένα, ώστε να μπορούν να εκτελούν τις εργασίες τους πιο αποτελεσματικά. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μειώσετε την επαναλαμβανόμενη εργασία που γίνεται από ανθρώπους επιτρέποντας έτσι στο προσωπικό σας να επικεντρωθεί σε πιο περίπλοκες και δημιουργικές εργασίες.

 • Διαχείριση λειτουργικής αποδοτικότητας
 • Πολιτιστικός Μετασχηματισμός
 • Δημιουργία νέων εσόδων
 • Βελτιστοποίηση κόστους

Customer Experience

Ελάτε πιο κοντά με τους πελάτες σας, επωφεληθείτε από τις τεχνολογικές υπηρεσίες σε κάθε βήμα της διαδρομής σας και να δημιουργήσετε μία δυναμική, εξατομικευμένη και αξιομνημόνευτη πελατειακή εμπειρία. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

360-degree Customer View

Οι σημερινοί πελάτες αλληλοεπιδρούν με τις επιχειρήσεις μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας καναλιών επικοινωνίας και σημείων επαφής, αναμένοντας μια πιο προσωπική εμπειρία ανεξάρτητα από το κανάλι. Συγκεντρώνοντας, ενσωματώνοντας και αναλύοντας δεδομένα πελατών από πολλές πηγές, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν συνεπείς, ολιστικές πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των πελατών. Έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των πελατών, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τους πελάτες τους για να μειώσουν το κόστος μάρκετινγκ, να επιτρέψουν προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και να εξασφαλίσουν την ευθυγράμμιση των πελατών, καθορίζοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες ανά τύπο πελάτη ή ανά τμήμα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλες τις φάσεις δημιουργίας και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης πελατοκεντρικής βάσης.

Digital Presence

Οι εταιρείες πρέπει τώρα να έχουν ισχυρή ψηφιακή παρουσία. Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι οι πελάτες του 21ου αιώνα βρίσκονται στον ψηφιακό κόσμο. Υπάρχουν περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, το οποίο είναι πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Παρόλο που το μάρκετινγκ είναι ακόμη απαραίτητο, οι παραδοσιακοί τρόποι για να το κάνετε είναι σχεδόν παρωχημένοι. Οι καταναλωτές δεν δίνουν πλέον μεγάλη προσοχή σε παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ, όπως διαφημίσεις, διαφημιστικές πινακίδες και εταιρικά κανάλια επικοινωνίας. Επιπλέον, η διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή άλλαξε από μια γραμμική διαδικασία σε μια πιο κυκλική / επαναληπτική. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε με τα εξής:

 • Αξιολόγηση & βελτιστοποίηση ψηφιακής και κινητής παρουσίας
 • Ανάπτυξη στρατηγικής ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ
 • Ψηφιακή εμπειρία προϊόντων / υπηρεσιών
 • Βελτιστοποίηση κινητών εφαρμογών
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Διαδικτυακή διαχείριση φήμης μέσων
 • Υποστήριξη επιλογής συστήματος διαχείρισης περιεχομένου

Customer Engagement Strategy

Οι πελάτες έχουν πλέον υψηλές προσδοκίες και ασχολούνται μόνο με εταιρείες τις οποίες εμπιστεύονται. Με τον ρυθμό των επιχειρήσεων και της καινοτομίας να αυξάνονται με κάθε να ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με προκλήσεις περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ως μέρος αυτής της συνεχούς εξέλιξης, οι σημερινοί καταναλωτές έχουν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις τους με τα brands. Μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες και να έχουν πραγματική δύναμη στη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει ριζικά τους κανόνες της αφοσίωσης. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε τη στρατηγική σας για την αφοσίωση των πελατών, έτσι ώστε:

 • Να θέσετε στόχους αφοσίωσης των πελατών που να συνδέονται με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα
 • Να παρέχετε συνεπείς εμπειρίες πελατών σε όλα τα κανάλια
 • Να εφαρμόσετε πληροφορίες για τη βελτίωση της αφοσίωσης των πελατών και των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων
 • Να κατανοήσετε και να αλληλοεπιδράσετε με τους πελάτες

Loyalty Programs

Το να προσελκύσετε νέους πελάτες είναι πιο ακριβό από το να διατηρείτε τους υπάρχοντες. Για το λόγο αυτό, η εμπιστοσύνη και η αφοίσωση των πελατών είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την επιτυχία οποιουδήποτε οργανισμού. Η χρήση προγραμμάτων αφοσίωσης ως ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ σχέσεων γίνεται δημοφιλής για να ενθαρρύνει την αφοσίωση των πελατών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο σχεδιασμό ενός επιτυχημένου προγράμματος αφοσίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους κανόνες:

 • Αποκτήστε πελάτες που είναι πιθανό να επαναλάβουν αγορές.
 • Αναγνωρίστε ποιοι πελάτες δεν είναι πιθανό να αγοράσουν ξανά και περιορίστε ανάλογα τις δαπάνες μάρκετινγκ για αυτό το τμήμα πελατών.
 • Εστιάστε τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ σε όσους εμφανίζουν το ίδιο προφίλ με τις υπάρχουσες επαναλαμβανόμενες αγορές, αλλά δεν έχουν προβεί ακόμη σε δεύτερη αγορά.              

Workplace Experience

Οι άνθρωποί σας είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της επιχείρησής σας. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα προάγει την αφοσίωση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι αναμένουν ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο θα αντικατοπτρίζει την προσωπική τους ζωή, έναν χώρο διαφανή, συνδεδεμένο, εξατομικευμένο, που να προσφέρει επιλογές. Η κατανόηση αυτής της μελλοντικής εμπειρίας στον χώρο εργασίας θα αποτελέσει βασική αρμοδιότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους επικεφαλής στα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ώστε να υιοθετήσετε μία ολιστική προσέγγιση και να προσφέρετε μία συνδεδεμένη και ελκυστική εμπειρία στον χώρο εργασίας, με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Καθορισμός στρατηγικής προσέγγισης στην εμπειρία των εργαζομένων
 • Δημιουργία συνδεδεμένου χώρου εργασίας
 • Υιοθέτηση τεχνολογιών Connected Office
 • Αξιοποίηση έξυπνων λειτουργιών
 • Ενίσχυση της ενασχόλησης των εργαζομένων μέσω της τεχνολογίας

Industry 4.0

Επωφεληθείτε από τη νέα εποχή της βιομηχανίας, σχεδιάστε τις επόμενες κινήσεις σας και πραγματοποιείστε το βήμα που θα σας πάει ακόμα πιο μακριά. Κάθε ψηφιακή διαδρομή είναι διαφορετική και χρειάζεται την ανάλογη χαρτογράφηση, με σαφείς στόχους, προϋπολογισμό, βήματα, προσδοκίες και αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Smart City

Γράφοντας το μέλλον των έξυπνων, αφαλών και βιώσιμων πόλεων. Υπάρχει μία συνεχής ζήτηση για πιο έξυπνες, αποτελεσματικές, αποδοτικές και βιώσιμες πόλεις, η οποία προωθεί τη συλλογική ευφυΐα των πόλεων. Αυτό σημαίνει βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης και διαχείρισης των αστικών ροών, καθώς και ολοκλήρωση των διαστάσεων των φυσικών, ψηφιακών και δεσμικών χωρών μίας περιοχής. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν όλους τους τομείς εφαρμογών Smart City: Έξυπνη Ενέργεια, Έξυπνα Κτίρια, Έξυπνο Νερό, Έξυπνες Δημόσιες Υπηρεσίες, Έξυπνο Φωτισμό, Έξυπνη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αποβλήτων.

Smart Hospital

Κάνοντας πραγματικότητα το μέλλον της συνδεδεμένης υγείας. Τα έξυπνα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της διαχείρισης του σημερινού περιβάλλοντος στον τομέα της υγείας. Για εμάς το Ψηφιακό Νοσοκομείο αποτελείται από 4 πυλώνες: τον Ψηφιακό Ασθενή, τις Λειτουργίες, τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και το Έξυπνο Νοσοκομείο. Στόχος του είναι να προσφέρει ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς, βελτιώνοντας παράλληλα τα κλινικά αποτελέσματα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης:

 • Στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας
 • Στη χρήση έξυπνης τεχνολογίας για την καλύτερη διαχείριση των πόρων τους
 • Στη βελτίωση της διαχείρισης χρόνου και χώρου με έξυπνες λύσεις

Smart Logistics

Το σωστό προϊόν τη σωστή στιγμή στο σωστό μέρος και στη σωστή κατάσταση. Το Smart Logistics αφορά στη σύνδεση οχημάτων, προϊόντων και μονάδων φόρτισης, ενισχύοντας έτσι τη βελτιστοποίησης διαδρομής και φορτίου και ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των αποβλήτων σε όλη την αλυσίδα αξίας: Η υποστήριξή μας βρίσκεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Διαχείριση στόλου και βελτιστοποίηση διαδρομών
 • Ψηφιακές αποθήκες
 • Λειτουργική ευκινησία


Technology Services

Security

Οι επιχειρήσεις σήμερα εκτίθενται σε νέες απειλές, νέες επιθέσεις, νέους κανονισμούς και νέους κινδύνους. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε την τρέχουσα θέση ασφαλείας σας και να αναπτύξετε μία ευθυγραμμισμένη στρατηγική ασφαλείας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ασφαλείας περιλαμβάνουν:

IT Risk Assessment

Οι υπηρεσίες ελέγχου πληροφορικής παρέχουν μία κατανοητή και λεπτομερή εικόνα των δυνατοτήτων και των ελλείψεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Εξετάζουμε και αξιολογούμε τις υποδομές, τις πολιτικές και τις λειτουργίες της τεχνολογίας πληροφοριών του οργανισμού σας.

Cybersecurity

Σας βοηθάμε να βελτιώσετε τη θέση ασφαλείας σας στον κυβερνοχώρο, πραγματοποιώντας αξιολόγηση της ευπάθειας και των ελέγχων. Το πιο δυνατό εργαλεία στην εργαλειοθήκη αξιολόγησης αδυναμίας των συστημάτων είναι η δοκιμή διείσδυσης.

Data Protection & Privacy

Η προστασία ευαίσθητων δεδομένων εξακολουθεί αν αποτελεί πρωταρχική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ευθυγραμμίσετε την επιχείρησή σας σύμφωνα με τις πολιτικές και τους κανονισμούς διακυβέρνησης δεδομένων.

Identity & Access Management

Η αποτελεσματική διαχείριση αναγνώρισης και προσβασιμότητας καθίσταται βασικό στοιχείο για τον περιορισμό των επιχειρηματικών κινδύνων και τη διασφάλιση της συνέχειας των εταιρειών. Σας βοηθάμε να διασφαλίσετε ότι οι χρήστες έχουν την πρόσβαση που χρειάζονται, και ότι τα συστήματα, τα δεδομένα και οι εφαρμογές δεν είναι προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

IoT

Γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο.
Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) απαιτεί έξυπνη σύνδεση συσκευών και συστημάτων για τη μόχλευση των δεδομένω που συλλέγονται από συλλεγμένους αισθητήρες και ενεργοποιητές σε μηχανήματα και άλλα φυσικά αντικείμενα. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων δημιουργεί τέσσερις τύπους προσφερόμενων λειτουργιών: αυτονομία, βελτιστοποίηση, έλεγχο και παρακολούθηση.
Συγκεντρώνοντας δεδομένα ΙοΤ, αναλύοντας και ενσωματώνοντάς τα με επιχειρησιακές πληροφορίες, οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιστοποιήσουν καλύτερα την παραγωγή, να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις προσαρμογής, να δημιουργήσουν πληροφορίες πελατών και να λειτουργήσουν πιο έξυπνα. Οι υπηρεσίες μας IoT περιλαμβάνουν:

 • Στρατηγική IoT
 • Ανάπτυξη IoT πλήρους κύκλου
 • IoT Analytics
 • Διαχείριση εφαρμογών IoT

Technology Services

Program, Project & Service Management

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά έργα πληροφορικής, ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκα μπορεί να είναι, και να προτείνουμε βελτιώσεις όπου είναι απαραίτητο. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των στόχων του έργου, τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος με σαφείς και διακριτούς ρόλους για όλους τους εμπλεκόμενους, τη στενή παρακολούθηση της προόδου του έργου σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την επιβεβαίωση συμμόρφωσης με το προϋπολογισμό και, τέλος, την κορυφαία ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Technology Assessment

Η εκτίμησή μας για τα επίπεδα ωριμότητας της επιχείρησής σας εστιάζεται στον εντοπισμό των ψηφιακών κενών μεταξύ της τεχνολογίας, των διαδικασιών και των ανθρώπων. Η αξιολόγηση βοηθάει τους πελάτες μας να αξιολογήσουν γρήγορα και με σαφήνεια την τρέχουσα κατάσταση των ψηφιακών δυνατοτήτων τους και να αποτελούν σημείο αναφοράς έναντι των ανταγωνιστών τους, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μία ψηφιακή στρατηγική, να εισάγουν νέες δυνατότητες και να αξιολογήσουν την αυξανόμενη συνάφεια της αγοράς μέσω της διαδρομής μετασχηματισμού.

Transformation Management

Η αλλαγή αποτελεί μία πρόκληση σε οποιονδήποτε κλάδο. Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας στην εξάλειψη της αντίστασης αναφορικά με την υιοθέτηση νέου συστήματος ή τεχνολογίας, την υιοθέτηση επιχειρησιακής αλλαγή και την επιτάχυνση της υιοθέτησης των χρηστών, προετοιμάζοντας τους χρήστες πριν την εφαρμογή των αλλαγών, βελτιώνοντας την αρχική υιοθέτηση των χρηστών στην εφαρμογή των αλλαγών και μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τη μακροχρόνια χρήση τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα:

 • Εξασφαλίσετε την ετοιμότητα για αλλαγή
 • Αναπτύξετε και θα διαχειριστείτε την επικοινωνία του έργου
 • Προωθήσετε την αφοσίωση και τη συνεργασία της ομάδας
 • Δημιουργήσετε οργανωτική εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα
 • Διαχειριστείτε τα σχέδια εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών

Migration Services

Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να μετριάσετε τον κίνδυνο που προκύπτει με οποιαδήποτε προσπάθεια μετεγκατάστασης και να περιορίσετε τον αντίκτυπο στην επιχείρησή σας. Εμείς θα σας παρέχουμε:

 • Αξιολόγηση & Ανάλυση: Θα παραδώσουμε μία έκθεση αξιολόγησης μετεγκατάστασης που θα περιέχει την ανάλυσή μας για τις υποδομές σας.
 • Αναγνώριση: Θα αναγνωρίσουμε τις εφαρμογές, τις βάσεις δεδομένων, τους αποθηκευτικούς χώρους, τους φυσικούς και εικονικούς διακομιστές που ταιριάζουν για μετεγκατάσταση και, στη συνέχεια, θα προσδιορίσουμε την πλατφόρμα προορισμού που ταιριάζει καλύτερα.
 • Σχέδιο: Θα ολοκληρώσουμε τη στρατηγική μετεγκατάστασης και το περιβάλλον προορισμού σας, θα δώσουμε προτεραιότητα στις ομάδες μετακίνησης και θα αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργου μετεγκατάστασης.
 • Μετεγκατάσταση: Θα εκτελέσουμε τη μετεγκατάστασή σας βάσει του σχεδίου. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για την πραγματοποίηση επικύρωσης εφαρμογών, δεδομένων και προσβασιμότητα στο δίκτυο μετά τη μετεγκατάσταση. Τέλος, προχωρούμε στη μετάβαση εν συνεχεία στη ζωντανή λειτουργία.

Business Continuity Plan

Η Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας παρέχει ένα πλαίσιο για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας του οργανισμού, το οποίο ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην προστασία των συμφερόντων των βασικών ενδιαφερομένων, της φήμης, του brand και των δραστηριοτήτων δημιουργίας αξίας. Ξεκινάμε με μια σωστή Επιχειρηματική Ανάλυση για τον εντοπισμό των κύριων διαδικασιών και των περαιτέρω συγκεκριμένων απαιτήσεων, καθώς και την οργανωτική ικανότητα αντιμετώπισης πιθανών απειλών. Ταυτόχρονα εκτελούμε μια Ανάλυση Κινδύνου, προσδιορίζοντας την πιθανότητα και τον δυνητικό αντίκτυπο αυτών των απειλών. Στη δεύτερη φάση θα προχωρήσουμε στην κύρια διεξαγωγή της εργασίας μας. Η τρίτη και τελευταία φάση είναι η πραγματική εφαρμογή στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη δοκιμή, τον έλεγχο και την παράδοση του Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας στον ενδιαφερόμενο οργανισμό.

Cloud Solutions

Το cloud παρέχει ευκαιρίες για την επιτάχυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών και της καινοτομίας που δε μπορούσε καν να φανταστεί κάποιος πριν από μερικά χρόνια. Μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας προκειμένου να αποκομίσουν τα οφέλη της αποθήκευσης στο cloud. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην εμπειρία τους στο cloud:

 • Αξιολόγηση cloud & ανάπτυξη στρατηγικής
 • Επιλογή προμηθευτή – Υιοθέτηση cloud
 • Προτεραιότητα & υποστήριξη Cloud Μετεγκατάστασης

IT Outsourcing

Ακολουθούμε τις τελευταίες τάσεις της πληροφορικής και χρησιμοποιούμε πρωτοποριακές τεχνολογίες για την παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής που βοηθούν τους πελάτες μας να αυξήσουν την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών, να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών και να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με εξαιρετικές αναλογίες κόστους-απόδοσης. Οι υπηρεσίες μας IT Outsourcing:

 • Υποστήριξη τελικού χρήση εξαιρετικής ποιότητας
 • Διαχείριση αρχιτεκτονικής πληροφορικής
 • Ανάπτυξη εφαρμογών και βάσεων δεδομένων
 • Εκπαίδευση

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Η Grant Thornton και το τμήμα Technology Intelligence & Performance, μέσω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει καθώς και τον επαγγελματισμό που το χαρακτηρίζει, προσφέρει υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Προτεραιότητά μας αποτελεί η κατανόηση των προβλημάτων σας και η προσαρμογή στις ανάγκες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα διατηρήσουν την κερδοφορία της επιχείρησής σας. Παράλληλα, είμαστε αφοσιωμένοι στις ανάγκες σας, αναζητούμε λύσεις στα ζητήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε και συμβάλλουμε τα μέγιστα στις επίτευξη των στρατηγικών σας στόχων.