Με τις υπηρεσίες IT Business Consulting της Grant Thornton σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε outsource λύσεις πληροφορικής που προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας.

Με την ανάπτυξη, παραμετροποίηση και παραγωγική λειτουργία επιχειρηματικών εφαρμογών, με τρόπο που εξυπηρετεί ακριβώς τις δικές σας ανάγκες, ενισχύετε την πληροφοριακή σας υποδομή.

Επιπλέον, η Grant Thornton μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση για την υλοποίηση εξειδικευμένου επιχειρηματικού λογισμικού ή και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ERP), ειδικά σχεδιασμένου για την επιχείρησή σας, με ενσωματωμένες τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο σας, ώστε η επένδυσή σας να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Σχετικά με εμάς IT Business Consulting Services Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να σας συστήσουμε σε μια σειρά από αξιόπιστες λύσεις αποκλειστικά στο υπολογιστικό νέφος, χωρίς να απαιτηθεί από μέρους σας καμία αγορά εξοπλισμού και εφαρμογών. Πληρώνοντας μια σχετικά μικρή περιοδική συνδρομή μπορείτε να απολαμβάνετε, ως υπηρεσία, όλα τα οφέλη που προσφέρουν κορυφαίες τεχνολογίες για επιχειρήσεις.

Παράλληλα μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στην μετάβαση του δικού σας πληροφοριακού συστήματος προς το υπολογιστικό νέφος, ώστε να αποδεσμεύεστε από οποιονδήποτε γεωγραφικό περιορισμό, ενώ είστε βέβαιοι ότι διαθέτετε πάντα, τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με απόλυτη ασφάλεια και φροντίζουμε να είναι πλήρως συμβατές με το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.