Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε επιχείρησης, οι υπηρεσίες μας διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Οι λύσεις που παρέχουμε: 

 • Αναλαμβάνουμε τη μηνιαία διαδικασία έκδοσης μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού των μισθών, έκτακτων αμοιβών, υπερωριών, ασθενειών, προκαταβολών, δανείων καθώς και τη διαχείριση των παροχών σε είδος
 • Ακριβής υπολογισμός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ
 • Λόγω των ολοένα και αυξανόμενων απαιτήσεων του οικονομικού περιβάλλοντος μπορούμε να παρέχουμε προβλέψεις κόστους επιδομάτων και δώρων Χριστουγέννων/Πάσχα σε μηνιαία βάση
 • Υποβολή και πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ
Article Payroll Outsourcing Διαβάστε περισσότερα
 • Διεκπεραίωση πληρωμών εργαζομένων και ηλεκτρονική αποστολή των αποδείξεων πληρωμών τους με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης
 • Παροχή μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικών άρθρων και οποιονδήποτε εκτυπώσεων μισθοδοτικών στοιχείων ζητηθούν
 • Στατιστικά στοιχεία για προσωπικό και αμοιβές
 • Προϋπολογισμοί Budget
 • Αμοιβές ΔΣ
 • Διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας
 • Αντιπροσώπευση των πελατών στους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς
 • Υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού ( Καρτέλες εργαζομένων, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, συμβάσεις εργαζομένων, συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.τ.λ.)
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα καθώς και έγκυρη ενημέρωση των πελατών για οποιαδήποτε αλλαγή στην εκάστοτε εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία