Μια ξεκάθαρη τάση που δημιουργείται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είναι η μεταφορά του βάρους των φορολογικών ελέγχων από νομικά πρόσωπα σε ιδιώτες.

Η έλλειψη σαφών ελεγκτικών αρχών, σε συνδυασμό με τις πρόσφατα ψηφισθέντες "έμμεσες τεχνικές ελέγχου" (εμπνευσμένες από την μεθοδολογία του IRS, αλλά εμπλεκόμενες με δυσλειτουργικό τρόπο με την ελληνική έννομη τάξη), συχνά δημιουργούν δυσάρεστες εκπλήξεις σε φυσικά πρόσωπο με σοβαρές συνέπειες.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας  για να δημιουργήσουμε τόσο μια φορολογική στρατηγική, όσο και μία σωστή τεκμηρίωση κρίσιμων ενεργειών του παρελθόντος με τον "φάκελο υπεράσπισης", προσφέροντας πάντα την απαραίτητη προσοχή στις προσωπικές τους ανάγκες.

  • Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
  • Ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξη προσωπικών και οικογενειακών στόχων
  • Φόρος δωρεών
  • Σχεδιασμός για την μεταφορά της περιουσίας στις επόμενες γενεές
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
  • Προσδιορισμός και εξέταση του “πόθεν έσχες” (προέλευση του πλούτου/προέλευση του κεφαλαίου) καθώς και την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων.