Εταιρική κοινωνική ευθύνη: πέρα από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Το Managing Partners’ Forum, ο επαγγελματικός φορέας που σκοπό έχει να αναδείξει την αξία της ηγεσίας και την αριστεία στη διοίκηση, ανακήρυξε τη Grant Thornton ως «Best managed international firm». Με κριτή μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, το βραβείο αναγνωρίζει τη δυναμική της παγκόσμιας στρατηγικής και ηγεσίας της Grant Thornton, χάρη στην οποία κατάφερε να ηγηθεί μεταξύ των σημαντικότερων παγκόσμιων δικτύων ελεγκτικής/λογιστικής, με βάση την αύξηση των εσόδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Follow us on: LinkedIn Twitter You Tube