Στη Grant Thornton πιστεύουμε ότι σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για κάθε επιχείρηση τον πολυτιμότερο πόρο στην προσπάθειά της για κερδοφόρο ανάπτυξη.