Η μεταφορά υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών εκτός εταιρείας και η ανάθεσή τους σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες (Business Process Outsourcing) αποτελεί πλέον βέλτιστη πρακτική για τις εταιρείες εκείνες που επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Η Grant Thornton με τις ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχει, μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησής σας, επιτυγχάνοντας πλήρη αμεσότητα και συνεχή επικοινωνία, βελτιώνοντας αποφασιστικά τόσο τις καθημερινές σας λειτουργίες, όσο και τον γενικότερο επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.

Οι Business Process Outsourcing πελάτες της Grant Thornton απολαμβάνουν πολύτιμη ευελιξία με μειωμένο κόστος, επιτυγχάνοντας συγχρόνως λειτουργική βελτίωση. Οι λύσεις μας είναι εξατομικευμένες και δύνανται να περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες σε ποικιλία εύρους και συνδυασμών ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Οι λύσεις που προσφέρουμε:

Λογιστικές & φορολογικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες τήρησης & επίβλεψης λογιστηρίου outsourcing
 • Υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης - άμεσοι και έμμεσοι φόροι (Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, Παρακρατούμενοι, κλπ.)
 • Έλεγχος και σύνταξη Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ και IFRS)
 • Σχεδιασμός τεχνικής υλοποίησης και συμμόρφωσης στην τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων “myDATA”
 • Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών (GT Digital office, RPA κ.α.) με σκοπό την αυτοματοποίηση των λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών
 • Υποστήριξη σε προσωρινούς και τακτικούς φορολογικούς ελέγχους
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων από ορκωτούς λογιστές
 • Διεκπεραίωση επιστροφών φόρων (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος, κ.α.)
 • Έλεγχος λογαριασμών και κλείσιμο περιόδων (μηνιαία, τριμηνιαία κ.α.)
 • Υπηρεσίες διαχείρισης αποθεμάτων
Διαχείριση Ακινήτων
 • Ηλεκτρονική διαχείριση ακινήτων (Ε9, προϋπολογισμός ΕΝΦΙΑ, διαχείριση μισθώσεων, κ.α.) μέσω εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – Reporting
 • Προσαρμογή λογιστικών συστημάτων (IFRS, USALI)
 • Παροχή υπηρεσιών με την υποστήριξη της τεχνολογίας (Dynamic Graphics, KPIs CEO)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων αναφορών διαχείρισης (management reporting, Budget, Forecast κ.α.)
 • Σχεδιασμός πολιτικών και διαδικασιών λειτουργιών
Λοιπές υπηρεσίες back office
 • Υπηρεσίες back office (γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, customer service, κ.α.)

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε

Η Grant Thornton, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες στο τρόπο παροχής υπηρεσιών, αυξάνει την αποτελεσματικότητα, βελτιώνει τη ποιότητα και συγχρόνως μειώνει το κόστος προφέροντας αυξημένη αξία στις υπηρεσίες Business Process Outsourcing. Η αξιοποίηση και η χρήση ψηφιακών εργαλείων δίνουν τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας με τον πελάτη και του παρέχουν άμεση πληροφόρηση προς αξιοποίηση.

tools.png

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες Business Process Outsourcing

Ευελιξία για κάθε οργανισμό

 

 

Κατεβάστε το φυλλάδιο (GR) [ 6459 kb ]

Τα οφέλη για την επιχείρησή σας

Οι υπηρεσίες Business Process Outsourcing συμβάλλουν στην:

Οι υπηρεσίες Business Process Outsourcing συμβάλλουν στην:

Συνεργασία
Συνεργασία
Συνεργασία
Η διαδικτυακή πύλη επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας μέσω μιας πλατφόρμας web και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων.
Εύκολη πρόσβαση
Εύκολη πρόσβαση
Εύκολη πρόσβαση
Η διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη 24/7 και βρίσκεται υπό τη διαχείριση μιας έμπειρης ομάδας που εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη ποιοτική λειτουργία της.
Ασφάλεια
Ασφάλεια
Ασφάλεια
Ο κάθε χρήστης αποκτώντας ξεχωριστούς κωδικούς για πρόσβαση, μπορεί να διαχειριστεί με αξιοπιστία και ασφάλεια τις πληροφορίες και τα έγγραφα, με βάση τα δικαιώματα που του έχουν δοθεί από τον διαχειριστή της εφαρμογής.
Αποτελεσματικότητα
Αποτελεσματικότητα
Αποτελεσματικότητα
Ένα απλό & αποτελεσματικό εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται δεδομένα & να διαχειρίζονται εργασίες απομακρυσμένα και ηλεκτρονικά, παρέχοντας ευελιξία και υψηλή αποδοτικότητα χρόνου & κόστους, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας