Ενώ ο αντίκτυπος της παρατεταµένης οικονοµικής επιβράδυνσης είναι ακόμα εμφανής, έχουν παρουσιαστεί σημάδια αισιοδοξίας καθώς και τεράστιες ευκαιρίες στον τομέα ακίνητης περιουσίας και κατασκευών. Στη Grant Thornton, στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε αυτές τις ευκαιρίες και να ξεκλειδώσετε τις δυνατότητές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών σας. 

Οι λύσεις που προτείνουμε 

Τα στελέχη μας που ειδικεύονται στον τομέα ακίνητης περιουσίας και κατασκευών, παρέχουν υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες για τον κλάδο σας. Συνεργαζόμαστε μαζί σας, ώστε:

  • να διαχειρίζεστε συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης
  • να διασφαλίζετε οικονομική και φορολογική επιμέλεια
  • να αποκτήσετε καλύτερη ικανότητα άντλησης κεφαλαίων
  • να αναδιαρθρώσετε τις λειτουργίες σας για περαιτέρω μείωση του κόστους
  • να εντοπίσετε και αξιολογήσετε αποτελεσματικότερα περιπτώσεις απάτης και άλλους κινδύνους
  • να διατηρήσετε τους εργαζόμενους στην επιχείρηση σας και να ενισχύσετε τον σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού
  • να εκπονήσετε μελέτες σκοπιμότητας και μοντελοποίησης
  • να διαχειρίζεστε τη φορολογική επιβάρυνση. 

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton;

Οι άνθρωποι μας είναι ειδικοί στον εν λόγω τομέα και έχουν συνεργαστεί με εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και κατασκευών, που σημαίνει ότι έχουν επαρκή γνώση στον τομέα αυτό. Δεδομένης της εκτεταμένης εμπειρίας μας στον κλάδο, μπορούμε να σας παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες για τις προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας.

Επίσης, συνεργαζόμαστε μαζί σας για να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης, να μειωθούν τα επίπεδα κινδύνου και να επαναπροσδιοριστούν οι αποδόσεις σας. Η  επαγγελματική μας προσέγγιση στις ανάγκες της επιχείρησής σας, θα βελτιώσει τις πιθανότητες επιτυχίας στις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες αγοράς.

Insight

Microclimates of opportunity

Real estate & construction report 2014

About us

Δείτε περισσότερα για την Grant Thornton