Η Grant Thornton αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, με παρουσία σε περισσότερες από 145 χώρες και με περισσότερα από 68.000 στελέχη παγκοσμίως.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τους μετόχους, τους επενδυτές, τους πιστωτές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, έχουμε θεμελιώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας εργασίας το οποίο διασφαλίζει και εγγυάται τα υψηλά κριτήρια που έχουμε θέσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

infographic-assurance-2-GR.png

Η προσέγγιση του ελέγχου μας περιλαμβάνει την κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και των κινδύνων των οποίων αντιμετωπίζουν. Πέραν των Assurance services, τα στελέχη μας βρίσκονται δίπλα σας, σε συνεχή συνεργασία με το προσωπικό σας, για να αφουγκρασθούν τα προβλήματά σας και να διατυπώσουν λύσεις σε αυτά. Πρωταρχικός μας στόχος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της απελευθέρωσης των δυνατοτήτων σας για ανάπτυξη.

Δείτε τις υπηρεσίες Assurance

Audit

Οι ομάδες ελέγχου της Grant Thornton απαρτίζονται από άρτια καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο.

Financial Reporting Advisory (FRA)

Στην Grant Thornton, κατανοούμε τη σημασία της εναρμόνισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τις κανονιστικές αλλαγές και την ανάγκη για ακριβή χρηματοοικονομική πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη

Business Growth Advisory

Στην Grant Thornton, κατανοούμε τη σημασία της εναρμόνισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τις κανονιστικές αλλαγές και την ανάγκη για ακριβή χρηματοοικονομική πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη.

Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε κλάδο

Η Grant Thornton συμβάλει καταλυτικά με λύσεις σε ειδικά επιχειρησιακά ζητήματα. Δείτε αναλυτικά πως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε.

Focus on Shipping Industry

Assurance

Δημιουργώντας λύσεις υψηλού επιπέδου για ένα βιώσιμο αύριο στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (EN)

ESEF Reporting Services

Assurance

Παρέχοντας υποστήριξη στην προετοιμασία του XBRL/ xHTML report με βάση τις απαιτήσεις του ESEF

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (EN)

Δημόσια Προσφορά

Assurance

Είμαστε δίπλα σας, στην πορεία σας προς την Κύρια και Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

Πολιτική αμοιβών και διαχείριση κόστους

Assurance

Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό

Διαβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο (GR)

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Η Grant Thornton διαθέτει το μέγεθος, το εύρος, τη δυναμική και την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει δυναμικούς οργανισμούς. Η προσέγγισή μας στην εξυπηρέτηση του πελάτη χαρακτηρίζεται από ευέλικτη, έγκαιρη εξυπηρέτηση και την ενεργό συμμετοχή των partners και managers καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Στα πλαίσια παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά πολιτικών και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει και τα πρότυπα που αναμένουν οι πελάτες μας. Προτεραιότητά μας αποτελεί η εις βάθος κατανόηση των προβλημάτων σας και η προσαρμογή μας στις ανάγκες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η κοινή στρατηγική του ελέγχου που ακολουθούμε με τις υπόλοιπες εταιρείες- μέλη του δικτύου μας επιτρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με συνέπεια, παγκοσμίως. Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας έγκειται στην βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας και την προσαρμοστικότητά μας. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη χειραφέτηση της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης και να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες σας για ανάπτυξη.
Partner, Head of Assurance
Μανόλης Μιχαλιός
Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance
Partner, Head of Assurance
Μανόλης Μιχαλιός