Οι κατασκευαστές προσπαθούν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν ζητήματα, όπως η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το υψηλό κόστος πρώτων υλών, οι άκαμπτες ρυθμίσεις για το εργατικό δυναμικό και, ως αποτέλεσμα,  τις προκλήσεις που σχετίζονται με τα περιθώρια απόδοσης. Η Grant Thornton μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε την επιχείρηση σας κατάλληλα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Η ομάδα της Grant Thornton που αποτελείται από ειδικούς στην παροχή φορολογικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα σας βοηθήσει όχι μόνο να αντιμετωπίσετε τις σημερινές προκλήσεις, αλλά και να αναπτύξετε μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους. Οι χρηματοοικονομικές και οι επιχειρησιακές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • maximising cash flows
 • improving operational and financial performance
 • managing tax
 • investment strategies
 • restructuring options
 • accessing government funding programs
 • managing risk
 • streamlining processes
 • entering new markets
 • mergers and acquisitions
 • IT investments
 • complying with domestic and international regulations

Γιατί να επιλέξετε τη GrantThornton

H Grant Thornton έχει τις δυνατότητες να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που θα ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές σας για ανάπτυξη. Αυτές οι  ευκαιρίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, νέες γεωγραφικές αγορές, βελτιωμένες ρυθμίσεις για  εργασιακές σχέσεις, άνοδο  πωλήσεων, έλεγχο και μείωση κόστους και αύξηση παραγωγικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη μας θα διασφαλίσουν ότι θα βρεθούν οι αναγκαίες απαντήσεις.

Insight

A new global standard on revenue

What this means for the manufacturing industry

About us

Δείτε περισσότερα για την Grant Thornton