Θεματικά άρθρα

Τελευταία άρθρα

View all Insights
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ Η Επόμενη Ημέρα της Πανδημίας
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το 2020 μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιστορία του τόπου.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 29.11.2020
Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία φορολογούνται οι παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, εταίροι ή μέτοχοι επιχειρήσεων..
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 22.11.2020
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3% προβλέπει νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς συζήτηση & ψήφιση στη Βουλή
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 15.11.2020
Περαιτέρω κίνητρα για την προσέλκυση φυσικών προσώπων στην Ελλάδα σχεδιάζει η Ελληνική Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια αναστροφής του "brain-drain".
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ Πανδημία & Οικονομική Ανάκαμψη: Οι προκλήσεις μπροστά μας
Εξαιρετικά δύσκολες και αβέβαιες συνθήκες διαμορφώνονται στην Ελλάδα και διεθνώς, κυρίως, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 08.11.2020
Τελευταία ευκαιρία μέχρι 31.12.2020 για ένταξη σε ευνοϊκότερο καθεστώς έχουν τα στελέχη εταιρειών που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για φόρους.