Θεματικά άρθρα

Τελευταία άρθρα

ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 29.03.2020
Παράταση καταβολής φόρων μέχρι τέλη Αυγούστου 2020: Παρατείνονται μέχρι την 31.08.2020, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 15.03.2020
Η συμβολή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών: Σημαντικό το έργο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που αναλαμβάνει την εξέταση των φορολογικών διαφορών πριν την
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 08.03.2020
Δασμοί κατά τη μεταβατική περίοδο Brexit: κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το σύνολο του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
IBR Γυναικείο Επιχειρείν 2020
Γυναικείο Επιχειρείν: Δημιουργώντας ένα σχέδιο δράσης
IFRS Navigating the changes to IFRS for CFOs 2020
Η πρόσφατη έκδοση της Grant Thornton International “Navigating the changes to International Financial Reporting Standards: a briefing for Chief Financial
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 23.02.2020
Κίνητρα για Έρευνα & Ανάπτυξη σε φαρμακευτικές εταιρείες: πέραν του παρεχόμενου φορολογικού κινήτρου της επιπλέον εξωλογιστικής έκπτωσης 30% επί των δαπανών