Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να εντοπίσει και να αξιολογήσει όλες τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν προκύψει από μια συναλλαγή. Επιπλέον είναι απαραίτητη διαδικασία πριν από οποιαδήποτε επένδυση ή εξαγορά εταιρίας.

Βοηθά επίσης στην επαλήθευση της ορθότητας της φορολογικής μεταχείρισης ορισμένων συναλλαγών, στην βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος φορολογικής διοίκησης για τη μείωση των φορολογικών κινδύνων και την επίτευξη μελλοντικής φορολογικής βελτιστοποίησης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζετε ότι οι φορολογικές σας δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις.

Οι υπηρεσίες μας

  • Επισκόπηση συμμόρφωσης και ανάλυση συνεπειών στη φορολογία εισοδήματος.
  • Επισκόπηση συμμόρφωσης και ανάλυση συνεπειών στο ΦΠΑ.
  • Επισκόπηση συμμόρφωσης και ανάλυση συνεπειών άλλων φόρων και επιβαρύνσεων (περιβαλλοντικοί φόροι, δημοτικά τέλη, φόροι ακίνητης περιουσίας, φόροι μισθοδοσίας κλπ).
  • Ανάλυση και εκτίμηση φορολογικών αντιδικιών.
  • Επισκόπηση φορολογικών συνεπειών συμβάσεων και συναλλαγών.

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας