Ευθυγράμμιση μιας παγκόσμιας στρατηγικής κινητικότητας προσωπικού με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι επιχειρήσεις πρέπει να εργάζονται απρόσκοπτα διασυνοριακά. Οι οργανισμοί λειτουργούν σε πολλές χώρες και θεωρούν τη διεθνή επέκταση ως στρατηγικό στόχο. Η διεθνής κινητικότητα ταλέντων αποτελεί βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης παγκόσμιας επιχείρησης, συνοδευόμενη από προκλήσεις και κινδύνους, καθώς και από ευκαιρίες. Με τους συνεχώς μεταβαλλόμενους παγκόσμιους φορολογικούς κανονισμούς, ένα αποτελεσματικό, συμβατό και οικονομικά διαχειριζόμενο πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας στελεχών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της επιτυχημένης διαχείρισης ταλέντων και επιχειρηματικών λειτουργιών.

Οι ομάδες συμβούλων κινητικότητας και ανθρώπινου δυναμικού μας συνεργάζονται μαζί σας για να χτίσουν και να εξελίξουν μια έξυπνη παγκόσμια στρατηγική κινητικότητας, μαζί με πολιτικές και διαδικασίες που αντιμετωπίζουν τις περίπλοκες προκλήσεις της διαχείρισης ενός διεθνούς εργατικού δυναμικού από τους αναθέτες/πελάτες μας έως τους επαγγελματίες ταξιδιώτες.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από τις υπηρεσίες μας προσφέρουμε:

 • ελαχιστοποίηση και διαχείριση διεθνών περιπλοκών στο φορολογικό προφίλ της επιχείρησής σας
 • ευθυγράμμιση των εσωτερικών σας πολιτικών και διαδικασιών, της επιχειρηματικής κουλτούρας και της στρατηγικής ανάπτυξης
 • προετοιμασία των διεθνών στελεχών σας για τα προσωπικά, επαγγελματικά και υλικοτεχνικά ζητήματα της μετεγκατάστασης
 • ενημέρωση για τις τάσεις στην αγορά και τις παγκόσμιες νομοθετικές αλλαγές
 • παροχή τεχνολογικών λύσεων, διαδικασιών και πολιτικών για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των επαγγελματιών ταξιδιωτών.

 

Οι οργανισμοί που προετοιμάζονται προσεκτικά και αξιοποιούν τη σωστή γνώση και τις σωστές συμβουλές μπορούν να μετατρέψουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε πλεονεκτήματά τους.

Μια σαφής, διαφανής προσέγγιση για τις αναθέσεις εκπατρισμένων στελεχών σας. Η προσέγγισή μας στην κινητικότητα σάς παρέχει τις προνοητικές λύσεις και τη συμμόρφωση που παρέχει επιτυχή διαχείριση των διεθνών σας εργασιών.

Βασιζόμενοι στην εμπειρία και τις γνώσεις του παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών μας στον τομέα της κινητικότητας, συνεργαζόμαστε μαζί σας για να προσφέρουμε καίριες λύσεις που:

 

gms1.pnggms2.pnggms3.png

 

Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την υποστήριξη τόσο εταιρειών όσο και ιδιωτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

Υπηρεσίες Διεθνώς Μετακινούμενου Προσωπικού για την επιχείρησή σας
 • Στρατηγικός σχεδιασμός εργασιών
 • Ανάπτυξη της πολιτικής για την ανάθεση εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και υπολογισμών εξισορρόπησης φόρου
 • Προϋπολογισμός και διαχείριση κόστους
 • Συντονισμός των παγκόσμιων υπηρεσιών φορολογικής συμμόρφωσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αποζημιώσεων, συντάξεων και παροχών σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Συμβουλευτικές και τεχνολογικές λύσεις για επαγγελματίες/στελέχη ταξιδιώτες
 • Φορολογική συμμόρφωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες Διεθνώς Μετακινούμενου Προσωπικού για τους ανθρώπους σας
 • Προγραμματισμός ενημερωτικών συνομιλιών / συναντήσεων κατά την άφιξη και αναχώρηση του προσωπικού και φορολογική συμμόρφωση
 • Φορολογική προετοιμασία και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ενημέρωση κοινωνικοασφαλιστικών φορέων
 • Υπολογισμοί για την εξισορρόπηση της φορολογικής υποχρέωσης
 • Συμβουλές κοινωνικής ασφάλισης και υπηρεσίες συμμόρφωσης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μεταναστευτικού δικαίου

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.