Ενώ η οικονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί, οι εταιρείες µεταφορών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαρκείς τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αλλαγές στην τεχνολογία, την ανεπάρκεια ταλαντούχων ανθρώπων και την έλλειψη καυσίμων καθώς και αυξανόμενο κόστος εξοπλισµού.

Insight

Automotive Messenger

How far can reality stretch?

Οι λύσεις που προτείνουμε

  • Φορολογική και κανονιστική συμμόρφωση – η συμμόρφωση με τους κανονισμούς  που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να είναι δαπανηρή. Οι μεταφορείς θα πρέπει να αναπτύξουν ειδικές στρατηγικές για να συμμορφωθούν με τις απατήσεις που χαρακτηρίζουν τον εν λόγω κλάδο, όπως οι κανονισμοί ωραρίου εργασίας, οι κανόνες ασφαλείας της Federal Motor Carrier Safety Administration, τα πρότυπα απόδοσης καυσίμου και η συνεχής φορολογική συμμόρφωση.
  • Ενοποίηση - η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, η ζήτηση επενδύσεων, η  αναβάθμιση στόλων και η αύξηση σιδηροδρομικών μεταφορών και μεταφορών με φορτηγά αποτελούν κίνητρο για M&A. Η Grant Thornton μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ικανότητα μεγέθυνσης και να βρείτε εξειδικευμένο αγοραστή ή επιχειρηματικό εταίρο. 
  • Καταπολέμηση της απάτης – το ισχυρό πρόγραμμα καταπολέμησης της απάτης είναι υποχρεωτικός στόχος. Τα στενά περιθώρια που υπάρχουν στον τομέα μεταφορών και τα ανεπαρκή συστήματα εσωτερικού ελέγχου ή διάκρισης καθηκόντων  αποτελούν ευκαιρία για εσωτερική απάτη ή κλοπές κατά τη διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Η ομάδα ειδικών της Grant Thornton αποτελείται από ανθρώπους με πολυετή επαγγελματική πείρα στον κλάδο. Τα στελέχη μας συνεργάζονται με εταιρείες οδικών μεταφορών και logistics, αεροπορικές εταιρείας, εταιρείες  θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών, και σας παρέχουν μια πλήρως ολοκληρωμένη προσέγγιση.