Ο κλάδος υπηρεσιών υγείας αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προέρχονται από την αύξηση των προσδοκιών του κοινού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη γήρανση του πληθυσμού, την πρόοδο στην ιατρική τεχνολογία και τη συνεχή προσπάθεια για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών.

Η ευρεία γνώση και εμπειρία μας στον συγκεκριμένο τομέα καθώς και οι ολοκληρωμένες  χρηματοπιστωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε µας επιτρέπουν να παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες μας σχετικά με βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους.

Στο δημόσιο τομέα, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης - από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τις ρυθμιστικές αρχές και τους παρόχους, καθώς και στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.  

Στον ιδιωτικό τομέα, οι πελάτες μας συμπεριλαμβάνουν παρόχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδιωτικές επιχείρησης παροχής γιατρικών υπηρεσιών,  παρόχους κατ' οίκον νοσηλείας και προμηθευτές γιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού.

Οι λύσεις που προτείνουμε στο δημόσιο τομέα

Η Grant Thornton κατανοώντας σε βάθος τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ταχέως μεταβαλλόμενου και αναπτυσσόμενου κλάδου της Υγείας, έχει τη δυνατότητα να παρέχει μια ολοκληρωμένη κλίμακα υπηρεσιών που απευθύνονται στους δημόσιους φορείς υγείας και στόχο έχουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί.

Η ομάδα στελεχών της Grant Thornton αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες που στόχο έχουν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου συστήματος υγείας καθώς και στους πελάτες που ανήκουν στον κλάδο της κοινωνικής μέριμνας με σκοπό την υποστήριξη αυτών για την επίλυση προβλημάτων, την επίτευξη των στόχων τους για μείωση του κόστους και παράλληλα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου αποδοτικότητάς τους.

Η Grant Thornton, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της και την εμπειρία του δικτύου της από την υλοποίηση έργων σε δημόσιους φορείς υγείας, είναι έτοιμη να αναπτύξει την κατάλληλη ομάδα έργου που θα εργαστεί προκειμένου να προσδιοριστεί η λύση/υπηρεσία εκείνη – είτε ελεγκτική (εσωτερικός έλεγχος, διαχειριστικός έλεγχος, τακτικός έλεγχος), είτε συμβουλευτική - που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το σύστημα υγείας συνολικά αλλά και για κάθε φορέα – συστατικό αυτού.

 • βελτίωση αποδοτικότητας
 • αξιολογήσεις διακυβέρνησης
 • δομημένα χρηματοδοτικά προϊόντα και χρηματοδότηση έργων
 • συμβουλές για ζητήματα ιδιοκτησίας
 • εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους

Οι λύσεις που προτείνουμε στον ιδιωτικό τομέα

 • φορολογικές υπηρεσίες
 • due diligence
 • corporate finance
 • συμβουλές για ζητήματα ανάκαμψης
 • διαχείριση ακινήτων
 • χρηματοδότηση έργων
 • διαχείριση διακυβέρνησης και κινδύνων

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Επικεντρωνόμαστε στις λύσεις. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πλήρη κατανόηση της δυναμικής του κλάδου Ιατρικών Υπηρεσιών και  αναγνωρίζουν ότι οι πελάτες τους περιμένουν την άμεση και προϋπολογισμένη παροχή υπηρεσιών. Ακούμε τους πελάτες μας και δουλεύουμε με ευέλικτο τρόπο, ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις.

Insight

Residential elderly care

UK sector review

About us

Δείτε περισσότερα για την Grant Thornton