Η ύπαρξη νέας γενιάς δικτυακών τεχνολογιών, η συνεχής αύξηση της ζήτησης για την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και οι ρυθμιστικές εξελίξεις συγκρούονται με τους εντεινόμενους χρηματοδοτικούς περιορισμούς του κλάδου που προκαλούν φορείς να επαναξιολογήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, να επαναπροσδιορίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να διευρύνουν το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στέλλα Αγγελοπούλου
Partner, Head of Technology Intelligence & Performance
Στέλλα Αγγελοπούλου
GrowthiQ

Using crowdfunding to grow

Οι ευκαιρίες προκύπτουν από απρόβλεπτες πηγές και για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν ανάγκη από άμεσες συμβουλές, ισχυρό δίκτυο και μια ομάδα αφοσιωμένων ειδικών. 

Θα συνεργαστείτε με την ηγετική επιχείρηση στο συγκεκριμένο κλάδο που προωθεί την καινοτομία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μέσω επανεξέτασης εμπειριών πελατών, ανανέωσης επιχειρηματικού μοντέλου ή ανάπτυξης νέων δομών ιδιοκτησίας για απελευθέρωση επιπρόσθετης αξίας. 

Θα συνεργαστείτε με εμπειρογνώμονες που προσφέρουν υποστήριξη στην επιχείρησή σας σε κάθε σας βήμα, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση σας είναι καινούργια, βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη αναπτυχτεί ή σχεδιάζει μετάβαση δραστηριοτήτων. Οι άνθρωποι μας κατανοούν τις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης σας και προβλέπουν τι θα χρειαστεί η επιχείρηση σας στο μέλλον – σας παρέχουν επιπλέον συμβουλές και υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Σας εξασφαλίζουμε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ειδικά προσαρμοσμένων στις δικές σας ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας προσφέρουμε τις γνώσεις μας εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη: η Grant Thornton πάντα θα είναι στο πλευρό σας – οι άνθρωποι μας κατανοούν την επιχείρησή σας. Η ομάδα μας είναι αρκετά μεγάλη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και συνδέεται με ειδικούς επαγγελματίες που μπορούν να σας βοηθήσουν σε κάθε χώρα. Η ορθολογική μας διάρθρωση εξασφαλίζει την επιτάχυνση και τη βελτίωση των αποφάσεων καθώς και τη διεξαγωγή τακτικών επαγγελματικών συναντήσεων με τα ανώτερα μας στελέχη.    

Η συνεργασία με τη Grant Thornton δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή τεχνικών συμβουλών. Οι άνθρωποι μας σας προτείνουν τις καλύτερες εμπορικές και ρεαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στον πραγματικό κόσμο, και δεν ισχύουν μόνο για τις αίθουσες  συνεδριάσεων. Ο στόχος μας πάντα είναι να σας βοηθήσουμε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, και τώρα και στο μέλλον.