article banner

Εταιρική Υπευθυνότητα

H Grant Thornton έχει αναγνωρίσει την καθοριστική συμβολή των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.

Στην Grant Thornton, λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην κοινωνία οι επιχειρήσεις. Θέλουμε όλες μας οι δραστηριότητες να έχουν θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους, στους πελάτες μας, στο περιβάλλον και στην κοινωνία μας.

Συνεχής δέσμευση

Ως εταιρία έχουμε προχωρήσει στην υιοθέτηση των Sustainable Development Goals (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών και υιοθετώντας τις αρχές αυτές, μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι οι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν στην υπεύθυνη ανάπτυξη και βοηθούν στην οικοδόμηση κοινωνιών, οι οποίες ευημερούν και ακμάζουν.

Ειδικότερα, η Grant Thornton συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδρυτικών μελών του φορέα στην Ελλάδα, του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact Network Hellas). Το δίκτυο Global Compact Network Hellas συμπεριλαμβάνεται στα 70 Δίκτυα του Οικουμενικού Συμφώνου ανά τον κόσμο, ως μέρος της στρατηγικής του παγκόσμιου οργανισμού για το 2020. Ως μέλος του Global Compact, η εταιρεία δημοσιεύει ετήσιο Communication On Progress Report (C.O.P.).

H Grant Thornton παραμένοντας πιστή στις αξίες της δραστηριοποιείται στο πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας κατά τη διάρκεια όλου του έτους, υποστηρίζοντας οργανώσεις και ιδρύματα που βρίσκονται σε ανάγκη. Ως Grant Thornton στην Ελλάδα έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίζουμε τους πυλώνες «Εκπαίδευση», «Ανακύκλωση» και «Πολυμορφία & Ενσωμάτωση» (Diversity & Inclusion), σε ορίζοντα μιας τριετίας. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα και προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα άμεσα, με στόχο την επίτευξη μιας υπεύθυνης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Η εταιρία έχει υιοθετήσει ένα σύστημα ανακύκλωσης στα γραφεία της με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικού μιας χρήσης και απώτερο στόχο την σταδιακή κατάργηση του. Επίσης το σύστημα ανακύκλωσης περιλαμβάνει άλλα δύο ρεύματα, το χαρτί και τις ηλεκτρικές συσκευές. Ως εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων προσφέρουμε pro bono τις υπηρεσίες μας σε επιλεγμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν ανάγκη από καθοδήγηση και συμβουλευτική. Παράλληλα υποστηρίζουμε οργανώσεις όπως το ExcellenSeas που βοηθάει φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες από ακριτικές περιοχές στις σπουδές τους & και το WomenOnTop που σκοπό έχει την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας.

Growing Together in the Community

Η Grant Thornton αφιερώνει δύο ημέρες το χρόνο στη στήριξη δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζόμενούς της σε όλο τον κόσμο, να προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες, και να υποστηρίξουν περιβαλλοντολογικές και όχι μόνο δράσεις, κάνοντας τη διαφορά στις τοπικές κοινωνίες. Οι δράσεις εστιάζουν στους πυλώνες «Εκπαίδευση», «Ανακύκλωση» και «Πολυμορφία & Ενσωμάτωση» (Diversity & Inclusion) με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του εθελοντισμού στους ανθρώπους μας και την κοινωνική προσφορά. Παράλληλα έχει στηθεί ένα δίκτυο εθελοντών εντός εταιρίας, οι οποίοι συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού διαφόρων οργανισμών με σκοπό να προάγουν το πνεύμα της προσφοράς και αλληλεγγύης.