Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και διαρκώς ρυθμιζόμενο περιβάλλον, όπου οι αλλαγές και οι προκλήσεις είναι συνεχείς.

Η Grant Thornton εστιάζει με συνέπεια στην παροχή χρήσιμων συμβουλών στους πελάτες, με προστιθέμενη αξία και προοπτική. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί ένα ειδικό τμήμα παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services), το οποίο συνδυάζει εξειδίκευση σχετικά με ελεγκτικές, συμβουλευτικές αλλά και φορολογικές υπηρεσίες. Το τμήμα αυτό αποτελείται από αφοσιωμένα και έμπειρα στελέχη που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών σε διάφορους δυναμικούς οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εντοπίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και προσφέρουμε μία πραγματική προσέγγιση συνεργασίας, εξασφαλίζοντας ευέλικτες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά.

3-services-gr-3.png


Οι λύσεις που παρέχουμε

Δεν σταματάμε να σχεδιάζουμε νέες υπηρεσίες και να βελτιώνουμε τις υπάρχουσες, με σκοπό την προσαρμογή στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Μέσω αυτής της συνεχούς διαδικασίας είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα σύνολο υπηρεσιών βάσει των συγκεκριμένων αναγκών του κάθε οργανισμού που δραστηριοποιείται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

services-fs-6.png

Δείτε τις υπηρεσίες του Κλάδου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Τράπεζες

Η αφοσιωμένη ομάδα στην παροχή υπηρεσιών προς τις Τράπεζες και τις εταιρείες κινητών αξιών έχει κατανείμει την εμπειρία της και τους πόρους της με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας.

Ασφαλιστικός Κλάδος

Ως ελεγκτές πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία των ελεγκτικών μας υπηρεσιών υιοθετώντας μία επιχειρησιακή προσέγγιση σε κάθε ελεγκτικό έργο.

Εταιρείες Διαχείρισης Κεφαλαίων

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προσδιορίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και προσφέρουμε λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά.

FINANCIAL SERVICES

Ολοκληρωμένες λύσεις στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Insights

The Financial Services Insider | Issue 14

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Το δίκτυο της Grant Thornton που ασχολείται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες σας σε διεθνές επίπεδο. Η παγκόσμια εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε το όραμά σας και να αντιμετωπίσετε τις πιο πιεστικές προκλήσεις για εσάς και τους συναδέλφους σας. Διαθέτουμε ευρεία και λειτουργική εμπειρία, επαγγελματικές σχέσεις και μοναδική εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

icon115px-1.png

Βαθιά κατανόηση και εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στο ρυθμιστικό πλαίσιο που δημιουργούν πραγματική αξία για τους πελάτες μας

icon115px-2.png

Μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη ομάδα που συνδυάζει νέες ιδέες με εκτενή εμπειρία, ώστε να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε το επόμενό σας βήμα

icon115px-3.png

Εκτεταμένο ιστορικό επιτυχημένων έργων για λογαριασμό των ρυθμιστικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών του τραπεζικού τομέα 

icon115px-4.png

Βαθιά δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές και δημιουργούν βιώσιμη αξία για τους πελάτες μας 

icon115px-5.png

Η μεθοδολογική μας προσέγγιση σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει πως ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας 

icon115px-1.png

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και το όραμα της επιχείρησής σας πριν παρουσιάσουμε τις κατάλληλες λύσεις για εσάς

Partner, Head of Financial Services
Κωνσταντίνος Καζάς
Κωνσταντίνος Καζάς
Partner, Head of Financial Services
Κωνσταντίνος Καζάς