Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στις διατροφικές συνήθειες δημιουργούν νέες ευκαιρίες στον τομέα τροφίμων και ποτών, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε νέα προϊόντα, αγορές και μοντέλα διανομής. Στη Grant Thornton, θέλουμε να σας βοηθήσουμε να μετατρέψετε αυτές τις τάσεις σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να ακολουθήσετε μία πορεία προς την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής σας.  

Οι λύσεις που προτείνουμε

Οι ομάδες μας προσφέρουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες για τον κλάδο τροφίμων και ποτών. Συνεργαζόμαστε μαζί σας, ώστε:

  • να βελτιώσετε τον επιχειρησιακό προγραμματισμό
  • να βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τις κανονιστικές απαιτήσεις
  • να εισέλθετε σε νέες αγορές
  • να αντιμετωπίσετε την αύξηση κόστους και τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας
  • να διαχειρίζεστε τους κινδύνους και τους κανονισμούς για τα τρόφιμα.

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Η ευρεία γνώση και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα μας επιτρέπουν να κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση σας και, επομένως, να είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε  αποτελεσματικές λύσεις.

Οι ομάδες μας θα εξετάσουν λεπτομερώς την επιχείρησή σας και θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε τις εργασίες σας. Θα σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε την παραγωγικότητα, φροντίζοντας να εξασφαλιστεί η  καλύτερη δυνατή απόδοση σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησης σας.

Μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε τις φιλοδοξίες ανάπτυξης και επέκτασης σε νέες αγορές δεδομένης της εκτεταμένης μας γνώσης περί συγχωνεύσεων και εξαγορών. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να εξερευνήσουμε  τους κινδύνους, να εξετάσουμε πώς οι μεταβαλλόμενοι κανονισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να βεβαιωθούμε ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από τις σχετικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Το παγκόσμιο δίκτυο της Grant Thornton μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τις γνώσεις που έχουμε σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν.

GrowthiQ

The Indian opportunity

About us

Δείτε περισσότερα για την Grant Thornton