Σε ολόκληρο τον κόσµο, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί υποχρεούται διαρκώς περισσότερο να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν περικοπές σε κρατικές χρηματοδοτήσεις και σε  εθελοντικές εισφορές. Κατανοούμε την αναγκαιότητα των αυστηρών κανονισμών και έλεγχων σε αυτόν τον τομέα και συνεργαζόμαστε μαζί σας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Γνωρίζουμε ότι κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι διαφορετικός. Τα στελέχη μας παρέχουν συμβουλές και προσαρμοσμένες λύσεις για την επίτευξη των στόχων σας, που περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • εξωτερικό έλεγχο
  • άμεση και έμμεση φορολογία
  • εταιρική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αύξησης χρηματοδότησης, αναδιάρθρωσης και ρύθμισης χρέους και due diligence
  • εκθέσεις για χρηµατοπιστωτικά και ρυθµιστικά θέµατα
  • business risk services, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού ελέγχου, αξιολογήσεων διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με τεχνολογία.

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Οι άνθρωποι της Grant Thornton έχουν συνεργαστεί με πολλούς από τους τύπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών όπως φιλανθρωπικές οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνικής στέγασης, φορείς παροχής εκπαίδευσης και συνδικάτα, και επομένως κατανοούν πολύ καλά τα μοναδικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Τα στελέχη της Grant Thornton ειδικεύονται στην παροχή φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι άνθρωποί μας έχουν πάθος για τη δουλειά τους και θέλουν να σας βοηθήσουν στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων σας.

Οι ομάδες μας σας προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε καινούργιες δεξιότητες και να έχετε πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης.

Insight

Growing communities

How charity leaders govern social media globally to thrive online

About us

Δείτε περισσότερα για την Grant Thornton