Στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και μετά την οικονομική κρίση το βάρος των φορολογικών ελέγχων έχει μετατοπισθεί από τα νομικά πρόσωπα στους ιδιώτες, κυρίως σε αυτούς με υψηλή οικονομική επιφάνεια.

Η έλλειψη σαφών ελεγκτικών αρχών, σε συνδυασμό με τις "έμμεσες τεχνικές ελέγχου" (εμπνευσμένες από την μεθοδολογία του IRS, αλλά προσαρμοζόμενες και εφαρμοζόμενες με δυσλειτουργικό τρόπο στην ελληνική έννομη τάξη), συχνά δημιουργούν δυσάρεστες εκπλήξεις στους ιδιώτες με σοβαρές συνέπειες τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να οικοδομήσουμε αφ’ ενός μεν μια φορολογική στρατηγική με γνώμονα το μέλλον, αφ’ ετέρου δε την σωστή τεκμηρίωση κρίσιμων ενεργειών του παρελθόντος με τη δημιουργία του προσωπικού "φακέλου υποστηρικτικού υλικού", προσφέροντας πάντα την απαραίτητη προσοχή στις ατομικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα έχει θεσπίσει πρόσφατα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα για την προσέλκυση ιδιωτών υψηλής οικονομικής επιφάνειας οι οποίοι επιθυμούν να μετεγκατασταθούν και να καταστήσουν τη χώρα μας το κέντρο των προσωπικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.

Οι υπηρεσίες μας

 • Υπαγωγή στα νέα φορολογικά ειδικά καθεστώτα κατοίκων 5Α, 5Β και 5Γ του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)
 • Μεταφορά φορολογικής κατοικίας
 • Μετάβαση οικογενειακής επιχείρησης στην διάδοχη γενιά
 • Προετοιμασία/υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε2)
 • Προετοιμασία/υποβολή Δήλωσης Περιουσιακών Στοιχείων και Οικονομικών Συμφερόντων ν. 3213/2013 (Πόθεν Έσχες)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα –προετοιμασία/υποβολή δήλωσης (Ε9)
 • Φορολογία κληρονομιών/δωρεών
 • Υπηρεσίες σχετικές με δηλωτικές υποχρεώσεις (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων –CRS –FATCA)
 • Υποστήριξη στη χορήγηση αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών/χρυσής βίζας
 • Υποστήριξη κατά τη διαδικασία υπαγωγής των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (FAMILY OFFICE)
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των Φορολογικών Αρχών (Ενδικοφανείς Προσφυγές)
 • Υποστήριξη στην εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας μέχρι και το Συμβούλιο Επικρατείας.
 • Συμβουλές για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και υποβολή σχετικών αιτήσεων για έκδοση τυποποιημένων εντύπων για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης (ενδεικτικά έκδοση εντύπου Α1)
 • Συνδρομή για θέματα μετανάστευσης
 • Φορολογικές συμβουλές σε στελέχη για προγράμματα χορήγησης μετοχών (stock option plans) και δωρεάν διάθεσης μετοχών
 • Φορολογικές συμβουλές για ναυτιλιακά μερίσματα (απαλλαγές και ειδικά καθεστώτα)

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.