Η βελτιστοποίηση του παραγωγικού μοντέλου, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα στον κόσμο της φορολογίας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι πολυεθνικοί όμιλοι προσπαθούν να επιτύχουν την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους με αναδιοργάνωση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Οι λύσεις που προτείνουμε

  • Πνευματική ιδιοκτησία
  • Κεντρική διεύθυνση προμηθειών
  • Μοντέλα διανομής - πωλήσεων όπως χαμηλού ρίσκου διανομείς, αντιπρόσωποι ή πράκτορες
  • Κανόνες ελέγχου αλλοδαπών επιχειρήσεων
  • Μόνιμη εγκατάσταση
  • Επιλογή τόπου εγκατάστασης