Η βελτιστοποίηση του παραγωγικού μοντέλου είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο κρίσιμα φορολογικά θέματα την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Από την αρχή της χιλιετίας, με κορύφωση στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι πολυεθνικοί όμιλοι προσπαθούν να επιτύχουν την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Οι υπηρεσίες μας

  • Ανάδειξη και οικονομική αποτύπωση τυχόν άυλων δικαιωμάτων της επιχείρησης
  • Συνδρομή στη δημιουργία ή διαχείριση κεντρικής διεύθυνσης προμηθειών
  • Βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου τύπου διανομής - πωλήσεων όπως διανομείς χαμηλού ρίσκου, αντιπρόσωποι με προμήθεια ή πράκτορες
  • Συμμόρφωση με τους κανόνες ελέγχου αλλοδαπών επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη στην επιλογή του τόπου αλλά και της μορφής εγκατάστασης (θυγατρική ή υποκατάστημα)

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.