Οι φορολογικές διαμάχες είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις.             Απαιτείται μια προληπτική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι είστε προετοιμασμένοι για τους φορολογικούς ελέγχους και πιθανές διαφορές.

  • Προσδιορισμός και μέτρηση του φορολογικού κινδύνου που επηρεάζει την εταιρία σας
  • Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης φορολογικών κινδύνων και επικοινωνίας της με τα στελέχη της επιχείρησής σας