Οι φορολογικές διαμάχες είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις.             Απαιτείται μια προληπτική προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι είστε προετοιμασμένοι για τους φορολογικούς ελέγχους και πιθανές διαφορές.

Newsletter In touch with tax, No 28 Διαβάστε περισσότερα
  • Προσδιορισμός και μέτρηση του φορολογικού κινδύνου που επηρεάζει την εταιρία σας
  • Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης φορολογικών κινδύνων και επικοινωνίας της με τα στελέχη της επιχείρησής σας