Οι τριβές και διαμάχες με τις φορολογικές αρχές είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις. Απαιτείται η στρατηγική της προληπτικής προσέγγισης για να εξασφαλιστεί ότι είστε προετοιμασμένοι για τους φορολογικούς ελέγχους και πιθανές διαφορές με τη φορολογική διοίκηση.

Οι υπηρεσίες μας

  • Προσδιορισμός και επιμέτρηση του φορολογικού κινδύνου που ενδεχομένως αφορά στην επιχείρησή σας.
  • Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης φορολογικών κινδύνων και επικοινωνίας της με τα στελέχη της επιχείρησής σας.
  • Επικοινωνία με φορολογικές αρχές, σύνταξη υπομνημάτων και σημειωμάτων.
  • Υποστήριξη στη σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον ΔΕΔ και συνδρομή με έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους στα διοικητικά δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας μέχρι και το Συμβούλιο Επικρατείας.

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας