Όταν πρόκειται για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του κινδύνου, ο καθορισμός των τιμών μεταβίβασης στις ενδοομιλικές συναλλαγές, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για τις εγχώριες, όσο και για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες μας

  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής.
  • Υπαγωγή επιχειρήσεων στο καθεστώς του α.ν. 89/1967.
  • Αναγνώριση άυλης ιδιοκτησίας και συμφωνίες επιμερισμού κόστους.
  • Κατάρτιση Βασικού και Ελληνικού φακέλου τεκμηρίωσης.
  • Υποστήριξη σε φορολογικό έλεγχο, και συνδρομή σε τυχόν παραπομπή στα διοικητικά δικαστήρια.
  • Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τεκμηρίωσης.

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.