Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος εν καιρώ κρίσης, η γνώση των φορολογικών εξελίξεων προς όφελος της επιχείρησης σας είναι ένας παράγοντας επιτυχίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά επίσης μπορεί να παρέχει μία κατάλληλη και εξατομικευμένη λύση σε ένα πιεστικό τοπικό ζήτημα.

Tax International indirect tax guide 2016 Διαβάστε περισσότερα
  • Παροχή συμβουλών για διεθνή φορολογικά θέματα που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές
  • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές
  • Υποστήριξη κατά την διαδικασία φορολογικής συμμόρφωσης σε διεθνείς συναλλαγές