Η καλή γνώση και κατανόηση των αρχών της διεθνούς φορολογίας επιχειρήσεων αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος σε πρωτόγνωρα πλαίσια με απρόοπτες εξελίξεις, όπως η πανδημία του covid 19, η γνώση των φορολογικών εξελίξεων προς όφελος της επιχείρησης σας είναι παράγοντας επιτυχίας και ανάπτυξης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Οι υπηρεσίες μας

  • Παροχή συμβουλών για διεθνή φορολογικά θέματα που προκύπτουν από επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές.
  • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.
  • Υποστήριξη κατά την διαδικασία φορολογικής συμμόρφωσης σε διεθνείς συναλλαγές.
  • Συμβουλές αναφορικά με BEPS και τις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.
  • Συντονισμός με φορολογικά τμήματα της Grant Thornton σε 140 χώρες.

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.