Η καλή γνώση της φορολογίας επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη.

Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος εν καιρώ κρίσης, η γνώση των φορολογικών εξελίξεων προς όφελος της επιχείρησης σας είναι ένας παράγοντας επιτυχίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά επίσης μπορεί να παρέχει μία κατάλληλη και εξατομικευμένη λύση σε ένα πιεστικό τοπικό ζήτημα.

Οι λύσεις που προτείνουμε

  • Παροχή συμβουλών για διεθνή φορολογικά θέματα που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές.
  • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.
  • Υποστήριξη κατά την διαδικασία φορολογικής συμμόρφωσης σε διεθνείς συναλλαγές.
  • Συμβουλές αναφορικά με BEPS και τις νέες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.
  • Συντονισμός με φορολογικά τμήματα της Grant Thornton σε 140 χώρες.