article banner

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Grant Thornton [1] επεξεργάζεται και προστατεύει ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται νόμιμα, είτε ηλεκτρονικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στα πλαίσια ενδεχόμενης παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, συνεργασίας με τρίτα μέρη όπως ενδεικτικά πελάτες, υπεργολάβους, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες, διαδικασίας επιλογής υποψήφιων εργαζομένων ή/και επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας ("Ιστοσελίδα") καθώς και για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Η ακεραιότητα και ιδιωτικότητά σας, ως φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε ως ανωτέρω, αποτελούν για εμάς θέματα ζωτικής σημασίας. Επομένως, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Grant Thornton στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τον υπ’ αριθ. 679/2016 Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και την εν γένει ισχύουσα Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων («Ισχύουσα Νομοθεσία»), είχε προχωρήσει ήδη από την αρχή της εφαρμογής του GDPR στη δημιουργία μίας αρμόδιας ομάδας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ομάδα Privacy). Επιπλέον, ένα μέλος της ομάδας Privacy έχει οριστεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) (Data Protection Officer – DPO).

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή αιτημάτων, ερωτημάτων παραγγελιών και παραπόνων 

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, κάνετε εγγραφή, ή άλλως αιτείστε πληροφορίες ή την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγγέλνετε εκδόσεις ή συνδρομές, υποβάλλετε ερώτημα ή παράπονο, ενδέχεται να υποβάλλετε βασικά προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησής σας και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται με δική σας πρωτοβουλία. Δεν αιτούμαστε και δεν είναι στις προθέσεις μας να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό και δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις ή συναφή μέτρα ασφαλείας ("Ειδικές κατηγορίες δεδομένων"). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να αποφεύγετε να παρέχετε τέτοιου είδους δεδομένα σχετικά με εσάς. Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το εάν η παροχή τέτοιου τύπου δεδομένων είναι ή ενδέχεται να είναι απαραίτητη ή προσήκουσα για συγκεκριμένους σκοπούς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον DPO/ομάδα privacy στο e-mail privacy@gr.gt.com. Αν επιλέξετε να μας παράσχετε τα ως άνω αναφερθέντα δεδομένα ή άλλα περαιτέρω δεδομένα που δεν αιτούμαστε, θα τα επεξεργαστούμε μόνο εφόσον κριθούν συναφή και αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν και εφόσον υφίσταται έγκυρη νομική βάση, άλλως θα τα διαγράψουμε. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε είναι σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική, τον ΓΚΠΔ, καθώς και την Ισχύουσα Νομοθεσία.

Δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας ή/και αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας

Όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας, επεξεργαζόμαστε κυρίως τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό σας υπόβαθρο, όπως υποβάλλονται από εσάς σε οποιοδήποτε συνημμένο έγγραφο, για παράδειγμα, στο βιογραφικό σημείωμα και στη συνοδευτική επιστολή. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι δεν απαιτούνται Ειδικές κατηγορίες δεδομένων από εσάς για σκοπούς υποβολής αίτησης για θέση εργασίας στη Grant Thornton. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να αποφεύγετε να παρέχετε τέτοιου είδους δεδομένα σχετικά με εσάς. Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το εάν η παροχή τέτοιου τύπου δεδομένων είναι ή ενδέχεται να είναι απαραίτητη ή προσήκουσα για συγκεκριμένους σκοπούς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον DPO/ομάδα privacy στο e-mail privacy@gr.gt.com. Αν επιλέξετε να μας παράσχετε τα ως άνω αναφερθέντα δεδομένα ή άλλα περαιτέρω δεδομένα που δεν αιτούμαστε, θα τα επεξεργαστούμε μόνο εφόσον κριθούν συναφή και αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν και εφόσον υφίσταται έγκυρη νομική βάση, άλλως θα τα διαγράψουμε. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε είναι σύμφωνη με την παρούσα Πολιτική και την Ισχύουσα Νομοθεσία.

Στα πλαίσια αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, ανάλογα με τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση, ενδεχομένως να υποβληθείτε σε τεστ δεξιοτήτων είτε με φυσική παρουσία σας στα γραφεία μας, είτε ηλεκτρονικά, εφόσον έχετε προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά με την εν λόγω διαδικασία.

Cookies

Τι είναι τα Cookies;

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό περιήγησης και τις προτιμήσεις σας μέσω της χρήσης cookies για την παρακολούθηση της απόδοσης της Ιστοσελίδας και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή ενός οργανισμού και στη συνέχεια αποθηκεύονται στην συσκευή σας. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό σας δίσκο ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίψετε οποιοδήποτε cookie ή να σας ειδοποιεί για την αποστολή ενός cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org.

Αν επιλέξετε να μην αποδέχεστε τα cookies μας, ορισμένες από τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως θα θέλαμε.  

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: 

Τύπος Cookie Όνομα Cookie Σκοπός
Google analytics _ga
_gat
_gid
utma
_utmb
_utmc
_utmz
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της απόδοσης της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε μια ανώνυμη φόρμα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της προέλευσης των επισκεπτών των τοποθεσιών Web, καθώς και των σελίδων που επισκέπτονται. 
Για να πραγματοποιήσετε αποκλεισμό από το Google Analytics σε όλες τις ιστοσελίδες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
.Net cookies ASP.NET_SessionId Το ASP Session Cookie μπορεί να οριστεί ως μέρος της ηλεκτρονικής σας εμπειρίας εάν χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση του ιστοτόπου για να μας επιτρέψετε να σας αναγνωρίσουμε. Υπάρχει μόνο για τη διάρκεια της περιόδου περιήγησης και διαγράφεται μετά. 
CMS Platform cookies ARRAffinity Χρησιμοποιείται για τη διανομή των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο σε διάφορους διακομιστές, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι χρόνοι απόκρισης.
EPi_NumberOfVisits Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του αριθμού των επισκέψεων στον ιστότοπο
Youtube preferences PREF
use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
Χρησιμοποιούμε το YouTube για την ενσωμάτωση των βίντεο στις σελίδες Thinking and campaign. Τα ενσωματωμένα βίντεο δεν τοποθετούν cookies στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς τα cookies. Ωστόσο, με το κλικ στο "Share", το YouTube θα τοποθετήσει τα cookies. Τα cookies VISITOR_INFO1_LIVE προσπαθούν να αξιολογήσουν τη ταχύτητά σας και τα cookies use_hitbox and PREF cookies προσμετρούν τις προβολές στο YouTube video και τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτά τα cookies δεν καταγράφουν στοιχεία του χρήστη.
Twitter guest_id Έχουμε ενσωματώσει τη προσθήκη Twitter σε ορισμένες σελίδες μας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν την αναγνώρισή σας στο Τwitter. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Τwitter ή δεν είχατε ποτέ άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα twitter.com τότε το Twitter θα δημιουργήσει για σας ένα μοναδικό κωδικό για να παρακολουθεί την επίσκεψή σας στο Twitter.

Διεύθυνση URL και διεύθυνση IP

Όταν επισκέπτεστε, περιηγείστε ή εγκαταλείπετε την Ιστοσελίδα, λαμβάνουμε τη διεύθυνση IP σας (Internet Protocol) και τις διευθύνσεις URL που έχετε επισκεφτεί πρόσφατα.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Η Grant Thornton αιτείται και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθορισμένων στο παρόν, ρητών και νόμιμων σκοπών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομική βάση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στα υποχρεωτικά πεδία της Ιστοσελίδας, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα επιτευχθεί ο αντίστοιχος σκοπός.

Η εφαρμοστέα νομική βάση ανά σκοπό εμπίπτει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η συμβατική μας σχέση, π.χ. για την παροχή των υπηρεσιών ή προϊόντων που έχετε αιτηθεί, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραγγελιών και προμηθειών κ.λπ. ή για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση των υποκειμένων των δεδομένων πριν από την σύναψη σύμβασης, όπως π.χ. κατά την διαχείριση της αίτησης εργασίας υποψήφιου εργαζομένου.
 • Η συγκατάθεσή σας, π.χ. για σκοπούς διαχείρισης της συνδρομής ή της εγγραφής σας, ή για την χρήση προαιρετικών cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας και την παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας κ.λπ.
 • Η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις ή δικαστικές αποφάσεις. Ενδεικτικά, με αυτή τη νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, όπως για παράδειγμα στον τακτικό και/ή φορολογικό έλεγχο ή στην παροχή υπηρεσιών φορολογικής συμμόρφωσης. Ειδικότερα, ενδέχεται να συλλέξουμε από τον πελάτη μας τα απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων του, των πελάτων του, των προμηθευτών του ή άλλων φυσικών προσώπων (τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, εργασίας καθώς και οικονομικά δεδομένα) και τα οποία πιθανόν να επεξεργαστούμε ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφούμενοι με την εφαρμοστέα νομοθεσία.
 • H εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, όπως η επεξεργασία από εμάς ως υπόχρεο πρόσωπο των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια περιστασιακής συναλλαγής μαζί σας
 • Τα έννομα συμφέροντά μας, στο βαθμό που δεν υπερέχουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή οι ελευθερίες σας.

Τα έννομα συμφέροντα της Grant Thornton περιλαμβάνουν τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Παρακολούθηση της απόδοσης της Ιστοσελίδας για λόγους ασφαλείας ή άλλους λόγους, σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και επίλυση οποιωνδήποτε τεχνικών ζητημάτων,
 • Αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων, σεμιναρίων, δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και παροχή σε εσάς ή την επιχείρησή σας πληροφοριών σχετικά με αυτά καθώς και με τις αλλαγές στην εταιρεία μας και ενημερώσεων σε τομείς που πιστεύουμε ότι σχετίζονται με εσάς σε σχέση με τον επαγγελματικό σας ρόλο,
 • Διεξαγωγή έρευνας πελατών ή έρευνας αγοράς ή άλλων ερευνών (συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ικανοποίησης πελατών) και διαχείριση απαντήσεων,
 • Προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,
 • Στατιστικοί σκοποί, όπως έρευνα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας που διεξάγεται σε μια συγκεντρωτική και ανώνυμη βάση,
 • Όταν είναι απαραίτητο, θεμελίωση ή υποστήριξη νομικής αξίωσης

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Η Grant Thornton λαμβάνει εύλογα μέτρα για να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθενός από τους παραπάνω σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα, σύμφωνα με τυχόν νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις εσωτερικής πολιτικής και πάντα σε συμμόρφωση με την Ισχύουσα Νομοθεσία. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα κατωτέρω.

Σε περίπτωση συμβατικών σχέσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη λύση της εν λόγω σύμβασης, εκτός εάν προβλέπεται περαιτέρω αποθήκευση από το νόμο.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής αίτησης εργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και για έως και δύο ακόμη έτη για την περίπτωση που προκύψει περαιτέρω εργασιακή ευκαιρία, εκτός αν μας προσδιορίστε συντομότερο χρονικό διάστημα διατήρησης ή δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε καθόλου την διατήρησή τους κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας e-mail στο privacy@gr.gt.com, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο «Ποια είναι τα δικαιώματά σας».

Σε περίπτωση υποβολής του βιογραφικού σας στα πλαίσια εκδήλωσης γενικού ενδιαφέροντος εργασίας στην εταιρεία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για ως και δύο έτη από την υποβολή του βιογραφικού σας, εκτός αν μας προσδιορίσετε συντομότερο χρονικό διάστημα διατήρησης ή δηλώσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ότι δεν επιθυμείτε την περαιτέρω διατήρησή τους, αποστέλλοντας e-mail στο privacy@gr.gt.com, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο «Ποια είναι τα δικαιώματά σας». Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον υποβάλετε το επικαιροποιημένο βιογραφικό σας και εκδηλώσετε εκ νέου ενδιαφέρον εργασίας στην εταιρεία μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε βάσει των έννομων συμφερόντων μας αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εν λόγω σκοπούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας. Μπορείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα (opt-out), σύμφωνα με τις διατάξεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας, αποστέλλοντας e-mail στο privacy@gr.gt.com, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο «Ποια είναι τα δικαιώματά σας».

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, συνδρομών ή ειδοποιήσεων σχετικά με άλλες ενημερώσεις αποθηκεύονται μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή ή να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την αποστολή τους, το οποίο μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας e-mail στο privacy@gr.gt.com, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο κεφάλαιο «Ποια είναι τα δικαιώματά σας».

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την τυχόν παρεχόμενη συγκατάθεσή σας, σε περίπτωση όπου η επεξεργασία βασίζεται σ' αυτήν, αποστέλλοντας e-mail στο privacy@gr.gt.com.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αμέσως, εκτός εάν υφίσταται νόμιμος και έγκυρος λόγος για την περαιτέρω διατήρησή τους. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας; 

Τηρούμε την Ισχύουσα Νομοθεσία και τις πολιτικές απορρήτου μας και εφαρμόζουμε εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση, κακή χρήση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, καλύπτοντας οποιοδήποτε σημείο τεχνολογικής υποδομής. Διασφαλίζουμε πάντοτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τηρώντας τις ρήτρες εμπιστευτικότητας, με βάση την αρχή της ‘’αναγκαιότητας γνώσης’’ και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών.  

Χρησιμοποιούμε τείχος προστασίας και άλλα ασφαλή συστήματα, προηγμένα ηλεκτρονικά εργαλεία αναγνώρισης και, όπου ενδείκνυται, εφαρμόζουμε ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων. Τηρούμε τις εσωτερικές διαδικασίες, την εκπαίδευση και τις πολιτικές που καλύπτουν την επιμελή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, τον περιορισμό του σκοπού, την ακρίβεια, τον περιορισμό της αποθήκευσης και τη διαχείριση συμβάντων. Για την ασφάλειά σας, η σύνδεση στην πύλη του πελάτη κρυπτογραφείται μέσω ασφαλούς καναλιού.

Τα στοιχεία σύνδεσης σας δεν πρέπει να μοιράζονται ή να χρησιμοποιούνται από περισσότερους από έναν χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη μη γνωστοποίηση της διαδικασίας σύνδεσης σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα και την ορθότητα των στοιχείων σύνδεσης και άλλων στοιχείων του λογαριασμού του. Πρέπει να ενημερώσετε την Grant Thornton αμέσως σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα στοιχεία σύνδεσης. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών για να αποτρέψετε τον επηρεασμό της συσκευής σας από ιούς ή παρόμοια κακόβουλα λογισμικά.

Σε ποιον μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας ή τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή για να παρέχουμε επαρκώς τις υπηρεσίες μας, μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον απαιτείται από νόμο ή σύμβαση και μόνο όταν είναι νόμιμο. Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των αντίστοιχων σκοπών και διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Ενδεικτικά, μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

 1. Δημόσιες αρχές, δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ελέγχων σχετικά με ζητήματα ιδιωτικότητας και εν γένει ασφάλειας ή παρεμφερών ελέγχων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κατόπιν αιτήματος παροχής πληροφοριών.
 2. Διάφορους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών, όπως συστήματα φιλοξενίας, τεχνική υποστήριξη, εξωτερικοί σύμβουλοι κλπ. Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν οι παραλήπτες πληρούν τα δικά μας υψηλά πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε συνάψει γραπτή συμφωνία προστασίας δεδομένων μαζί τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για σκοπούς ορθής διεξαγωγής των διαδικασιών αποδοχής των πελατών μας, η εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα στην ICAP Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας έχει συνάψει με την ICAP Α.Ε. σύμβαση προστασίας και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τόσο για την περίπτωση που η ICAP Α.Ε. ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας, όσο και για την περίπτωση που ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ICAP Α.Ε. και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, όταν αυτή στα πλαίσια των εννόμων συμφερόντων της και για σκοπούς διαπίστωσης της πιστοληπτικής ικανότητας σας, ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της εδώ.
 3. Εταιρείες - μέλη του δικτύου Grant Thornton εντός του ΕΟΧ, οι οποίες πάντα συμμορφώνονται με τις γενικές πολιτικές εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων,
 4. Ασφαλιστικές εταιρείες ή νομικούς συμβούλους σε περίπτωση νομικών διαδικασιών, εάν είναι απαραίτητο για την Grant Thornton να ασκήσει τα έννομα συμφέροντά της.

Στα πλαίσια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, ενδέχεται να απαιτηθεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός ΕΟΧ, όπως είναι οι εταιρείες-μέλη του δικτύου Grant Thornton εκτός ΕΟΧ ή άλλα τρίτα μέρη εκτός ΕΟΧ. Ενδεικτικά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παρόχους υπηρεσιών για να φιλοξενηθούν σε διακομιστές ή για εφαρμογές τεχνικής υποστήριξης, στο παγκόσμιο δίκτυο μας, σύμφωνα με τις παγκόσμιες πολιτικές της Grant Thornton ή στα πλαίσια ερευνών ή ελέγχων, σε ρυθμιστικούς φορείς ή οργανισμούς εκτός ΕΟΧ κ.λπ.

Θα προχωρήσουμε στις εν λόγω διαβιβάσεις υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε βέβαιοι ότι το επίπεδο προστασίας που εφαρμόζεται στα δεδομένα σας θα είναι αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στο εσωτερικό του ΕΟΧ. Οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο δίκτυο της Grant Thornton θα βασίζονται σε πρότυπες συμβατικές ρήτρες μεταξύ εταιρειών-μελών. Οι διαβιβάσεις εκτός του δικτύου της Grant Thornton θα βασίζονται σε πρότυπες συμβατικές ρήτρες ή άλλες επαρκείς διασφαλίσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Δικαιούστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας:

 1. Να ζητήσετε πρόσβαση και να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε
 2. Να τροποποιήσετε / ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι ανακριβή ή ελλιπή ή να αιτηθείτε την εν λόγω τροποποίηση
 3. Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία («δικαίωμα διαγραφής»)
 4. Να αιτηθείτε τον περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία
 5. Να αιτηθείτε τη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και μετάδοση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία («δικαίωμα φορητότητας δεδομένων»). Αυτό ισχύει ιδίως για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι πελάτες της Grant Thornton και επιθυμούν να μεταβιβάσουν τα λογιστικά ή άλλα στοιχεία τους προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν αλλού,
 6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που εκτελείται από εμάς, σε περιπτώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία,
 7. Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: + 30-210 6475600

Φαξ: + 30-210 6475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα 1 έως 6 ανωτέρω υποβάλλοντας απ’ ευθείας το αίτημά σας στο privacy@gr.gt.com ή, για την δική σας διευκόλυνση, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και να την αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά στο privacy@gr.gt.com είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο εσωτερικό της. Σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα σας θα εξεταστεί και θα παρακολουθείται από τον DPO/ομάδα privacy και θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα στα χρονικά πλαίσια που παρέχονται από το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε εξωτερικές ιστοσελίδες που παρέχονται και διατηρούνται από τον παγκόσμιο οργανισμό που είναι μέλος της (Grant Thornton International Ltd), άλλης εταιρείας μέλος ή τρίτου μέρους. Η Grant Thornton δεν είναι υπεύθυνη για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες που παρέχονται και διατηρούνται από άλλο μέρος. Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε εν λόγω ιστοσελίδα, προτείνουμε να διαβάσετε την αντίστοιχη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε τρίτου μέρους.

Η Grant Thornton κάνει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντα ακριβή και ενημερωμένα. Αυτό σημαίνει ότι από καιρό σε καιρό θα σας ζητήσουμε να μας πείτε εάν υπάρχουν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα. 

Αυτή η Πολιτική μπορεί να τροποποιείται περιοδικά προκειμένου να αντικατοπτρίζει τροποποιήσεις στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων  ή στις νομικές απαιτήσεις μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα μπορείτε να ελέγξετε την πιο ενημερωμένη έκδοση στην Ιστοσελίδα. Επομένως, προτείνουμε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα τακτικά.  

Η Grant Thornton δεν συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών. Εάν η Grant Thornton διαπιστώσει ότι έχουν συλλεγεί τέτοια δεδομένα, τα διαγράφει αμέσως, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά έχουν παρασχεθεί με τη συγκατάθεση του δικαιούχου της γονικής μέριμνας του παιδιού.

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Εάν προκύψουν ερωτήματα ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε   με τον DPO/ομάδα privacy της εταιρείας μας στο privacy@gr.gt.com ή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κατεχάκη 58, 11525, Αθήνα.

[1] Ως “Grant Thornton” ή «εμείς» θα αποκαλούνται εφεξής οι “Grant Thornton Aνώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων” και η “Grant Thornton Aνώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών”.