Οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη από υποστήριξη για την υλοποίηση των στόχων τους, ενώ παράλληλα δέχονται αυξημένες πιέσεις για μείωση του προϋπολογισμού εξόδων. Οι εν λόγω πιέσεις σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις για όλους τους δημόσιους φορείς.

Η Grant Thornton αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δημόσιος Τομέας προσφέρει μία πληθώρα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό της Κεντρικής Κυβέρνησης και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με έμφαση στην εφαρμογή διαδικασιών διαφάνειας, αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

Γιατί να επιλέξετε τη Grant Thornton

Η Grant Thornton είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μέλος του διεθνούς δικτύου της Grant Thornton International (GTI) και ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ανεξάρτητων εταιρειών- μελών που προσφέρουν υπηρεσίες σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η εμπειρία του διεθνούς δικτύου μας, αποτελεί πολύτιμο αρωγό σε όλη κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν τα στελέχη του Τμήματος Public Sector.

Οι ομάδες που δημιουργούνται για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει το Τμήμα Public Sector της Grant Thornton αποτελούνται από στελέχη με πολυετή εμπειρία, τα οποία κατέχουν την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή τεχνογνωσία. Η ομάδα της Grant Thornton συνεργάζεται στενά με τα στελέχη κάθε οργανισμού έτσι ώστε να κατανοήσει και να αναλύσει πλήρως τις ανάγκες του και να παράσχει καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του με ταυτόχρονη τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων αλλά και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η Grant Thornton, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του παγκόσμιου δικτύου και την πολύχρονη εμπειρία της, που απορρέει από την υλοποίηση των έργων σε δημόσιους οργανισμούς, είναι έτοιμη να προτείνει την κατάλληλη λύση που θα βοηθήσει τους φορείς του δημόσιου τομέα να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι εταιρείες μέλη της Grant Thornton συνεργάζονται με κρατικούς φορείς και φορείς χρηματοδότησης σε όλο τον κόσμο για πάνω από 90 χρόνια. Εξαιτίας αυτής της πολύχρονης εμπειρίας η Grant Thornton μπορεί να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) κατά το σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω επενδύσεων σε υποδομές, σε ψηφιακά δίκτυα, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ [ 1280 kb ].

Δείτε τις υπηρεσίες Κλάδος Δημοσίου Τομέα

Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

Η Grant Thornton, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της και την εμπειρία του δικτύου της από την υλοποίηση έργων σε φορείς κεντρικής κυβέρνησης, είναι έτοιμη να αναπτύξει την κατάλληλη ομάδα έργου που θα εργαστεί προκειμένου να προσδιοριστεί η λύση – υπηρεσία εκείνη που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για κάθε φορέα.

Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμοί

Το τμήμα Public Sector της Grant Thornton μπορεί να υποστηρίξει τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που τίθενται λόγω των σημερινών απαιτήσεων της οικονομίας.

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Grant Thornton προσφέρει ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

ΕΣΠΑ και Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης

Η εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της Grant Thornton μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας κατά το στάδιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διοίκησης και του ελέγχου των προγραμμάτων και έργων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης.

Φορείς Δημόσιας Υγείας

Η ομάδας στελεχών της Grant Thornton αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες που στόχο έχουν την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου συστήματος υγείας.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Tο Τμήμα Public Sector με τα έμπειρα στελέχη που διαθέτει, μπορεί να υποστηρίξει τα ασφαλιστικά ταμεία παρέχοντας τις κατάλληλες ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα απαντήσουν στις ανάγκες τους.

Insights

Είκοσι προκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020