Τα στελέχη της φορολογικής συμμόρφωσης εταιρειών διαθέτουν πολυετή εμπειρία, τόσο σε πολυεθνικές όσο και σε μεγάλες εγχώριες εταιρίες όλων των κλάδων δραστηριότητας.

Η εξειδίκευσή μας ανά πεδίο εταιρικής φορολογίας (εισόδημα, ΦΠΑ/έμμεσοι φόροι, τήρηση φορολογικών βιβλίων και έκδοσης στοιχείων) συνδυάζεται με μια ολιστική προσέγγιση για τον εντοπισμό ενδεχόμενων κινδύνων αλλά και την ανίχνευση πιθανών ευκαιριών.

Οι υπηρεσίες μας

  • Μηνιαία επισκόπηση φορολογικών βιβλίων για ανάδειξη θεμάτων προς περαιτέρω επεξεργασία
  • Μηνιαία επισκόπηση/προετοιμασία και υποβολή μηνιαίων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, χαρτοσήμου κλπ.)
  • Επισκόπηση συμβάσεων για τον καθορισμό ορθού φορολογικού χειρισμού εσόδων, εξόδων και ορθής παρουσίασης στα φορολογικά αρχεία
  • Ετήσια επισκόπηση/προετοιμασία και υποβολή ετήσιας δήλωσης εταιρικής φορολογίας εισοδήματος (ΔΦΕ)
  • Υποστήριξη κατά την διαδικασία αιτήσεων επιστροφής πιστωτικών υπολοίπων φόρου
  • Υποστήριξη κατά την διαδικασία παραλαβής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού από ορκωτούς λογιστές
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών και επικοινωνίες με την φορολογική διοίκηση για θέματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή λογιστική και φορολογική διαδικασία της επιχείρησης
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή myDATA (πλατφόρμα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ)

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας