Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζει μια εταιρία όταν διαχειρίζεται στοιχεία του προσωπικού της. Την ίδια στιγμή, η ανάθεση υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργικών μίας εταιρείας σε εξωτερικούς συνεργάτες αποτελεί πλέον βέλτιστη πρακτική για τους οργανισμούς που επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Η Grant Thornton παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της μισθοδοσίας, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών οποιασδήποτε μορφής εταιριών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο.

Η Grant Thornton εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για κάθε πελάτη της ξεχωριστά. Η κεκτημένη εμπειρία, μέσω του ευρέως φάσματος των πελατών μας, μας δίνει την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα και τη δυνατότητα στους πελάτες μας να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από εξειδικευμένο τμήμα Outsourcing.

Οι λύσεις που προσφέρουμε

outsourcing-infographic-850x472.png

Η ευελιξία που προσφέρουν οι υπηρεσίες Outsourcing

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, βασικός στόχος κάθε εταιρείας είναι να επιτυγχάνει τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας της, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, δύναται η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, καθώς και η ορθότερη οικονομική διαχείριση. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ανάθεση των υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες είναι τα εξής:

Προτεραιοποίηση των ενεργειών

Η μεταφορά λειτουργιών επιτρέπει να εστιάσετε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για την επιχείρησή σας και να αξιοποιήσετε τον χρόνο που σήμερα δαπανάται σε μη παραγωγικές λειτουργίες. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων.

Οικονομικά πλεονεκτήματα

Επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση κόστους σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς η εταιρεία να δαπανήσει χρήματα για αγορά εξοπλισμού. Απολαμβάνοντας ένα σταθερό μηνιαίο κόστος, η επιχείρηση καλύπτει πολλά και απρόβλεπτα σημαντικά κονδύλια όπως κόστος επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, κόστος αποζημιώσεων κ.α.

Αυξημένη ευελιξία & προσαρμοστικότητα

Δίνεται η δυνατότητα αυξομείωσης του όγκου των υπηρεσιών σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των εργασιών της εταιρείας. Παράλληλα, δύναται η άμεση προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας με διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Εξειδικευμένο προσωπικό

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις. Περισσότερα από 80 στελέχη βρίσκονται στη διάθεσή σας, ώστε να σας προσφέρουν στην ευελιξία που χρειάζεστε.

Μείωση κινδύνου

Οι σύμβουλοι της Grant Thornton κατέχουν πλήρη γνώση, παρέχοντάς σας όλες τις πληροφορίες για τις τελευταίες κανονιστικές αλλαγές. Διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, και έχοντας σημειώσει αύξηση κύκλου εργασιών της τάξεως του 97% τα τελευταία 5 χρόνια, τα στελέχη των υπηρεσιών Outsourcing διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση, ώστε να σας βοηθήσουν να αποφύγετε δυνητικούς κινδύνους.

Γνώση της αγοράς

Οι εξωτερικοί συνεργάτες κατέχουν σαφή γνώση των τάσεων και της δυναμικής της αγοράς, γεγονός που σας βοηθά να αξιοποιείτε άμεσα τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Περισσότερες από 100 επιχειρήσεις έχουν αναθέσει τις υποστηρικτές και περιφερειακές λειτουργίες τους στο τμήμα Outsourcing της Grant Thornton.