Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζει μια εταιρία όταν διαχειρίζεται στοιχεία του προσωπικού της. Η Grant Thornton παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της μισθοδοσίας και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού για οποιαδήποτε μορφή εταιριών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο.

Η Grant Thornton εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για κάθε πελάτη της ξεχωριστά. Η κεκτημένη εμπειρία, μέσω του ευρέως φάσματος των πελατών μας, μας δίνει την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα και τη δυνατότητα στους πελάτες μας να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από εξειδικευμένο τμήμα διαχείρισης μισθοδοσίας και διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Οι λύσεις που προτείνουμε

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και περιλαμβάνουν:

 • Μηνιαία έκδοση της μισθοδοσίας
 • Μηνιαίες προβλέψεις μισθοδοσίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων ΣΕΠΕ στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείου σε ασφαλιστικά ταμεία (ΑΠΔ)
 • Υπολογισμός και διεκπεραίωση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ΦΜΥ και μισθοδοσίας προσωπικού
 • Αποστολή μηνιαίων αποδείξεων μισθοδοσίας μέσω email ανά εργαζόμενο με κωδικό πρόσβασης
 • Υπολογισμός και υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών εργαζομένων
 • Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Αντιπροσώπευση στους ασφαλιστικούς φορείς και στα αρμόδια Υπουργεία
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Η Grant Thornton έχει τη γνώση και την εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών, που σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό της, την κάνουν να διακρίνεται από:

 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Στόχευση στις ανάγκες των πελατών
 • Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των πληροφοριών των πελατών και των εργαζομένων
 • Αποτελεσματικότητα και ευελιξία
 • Συμμόρφωση με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

Εκτός από τις εξαιρετικές υπηρεσίες οι πελάτες μας μπορούν:

 • Να μειώσουν το διαχειριστικό κόστος της εταιρίας τους στα τμήματα HR και payroll
 • Να μειώσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την τήρηση της μισθοδοσίας
 • Να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους

Το όραμα μας είναι η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Για αυτό οι υπηρεσίες μας καθορίζονται και προσαρμόζονται στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες.