Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, βασικός στόχος κάθε εταιρείας είναι να επιτυγχάνει τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας της, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, δύναται η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, καθώς και η ορθότερη οικονομική διαχείριση. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ανάθεση των υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες δεν περιορίζονται μόνο στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, αλλά σχετίζονται και με την ευρύτερη ευελιξία που αποκτάει μία εταιρεία, καθώς στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξή της. Το εξειδικευμένο τμήμα Business Process Outsourcing της Grant Thornton εστιάζει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για κάθε πελάτη της ξεχωριστά, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα και δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Δείτε τις υπηρεσίες Business Process Outsourcing

Accounting & Tax Compliance Services

Η μεταφορά υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργιών εκτός εταιρείας και η ανάθεσή τους σε ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες (Business Process Outsourcing) αποτελεί πλέον βέλτιστη πρακτική για τις εταιρείες εκείνες που επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

HR & Payroll services

Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζει μια εταιρία όταν διαχειρίζεται στοιχεία του προσωπικού της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο.

Η ευελιξία που προσφέρουν οι υπηρεσίες Business Process Outsourcing

icon115px-1.png

Εξοικονόμηση χρόνου

Η μεταφορά λειτουργιών επιτρέπει να εστιάσετε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για την επιχείρησή σας και να αξιοποιήσετε τον χρόνο που σήμερα δαπανάται σε μη παραγωγικές λειτουργίες. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων.

icon115px-2.png

Εξοικονόμηση κόστους

Επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση κόστους σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς η εταιρεία να δαπανήσει χρήματα για αγορά εξοπλισμού. Απολαμβάνοντας ένα σταθερό μηνιαίο κόστος, η επιχείρηση καλύπτει πολλά και απρόβλεπτα σημαντικά κονδύλια όπως κόστος επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, κόστος αποζημιώσεων κ.α.

icon115px-3.png

Ευελιξία & προσαρμοστικότητα

Δίνεται η δυνατότητα αυξομείωσης του όγκου των υπηρεσιών σε περίπτωση αναδιάρθρωσης των εργασιών της εταιρείας. Παράλληλα, δύναται η άμεση προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας με διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.

icon115px-4.png

Εξειδίκευση

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι επαγγελματίες σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις. Περισσότερα από 80 στελέχη βρίσκονται στη διάθεσή σας, ώστε να σας προσφέρουν στην ευελιξία που χρειάζεστε.

icon115px-5.png

Εμπειρία & γνώση

Οι σύμβουλοι της Grant Thornton κατέχουν σαφή γνώση των τάσεων και της δυναμικής της αγοράς, γεγονός που σας βοηθά να αξιοποιείτε άμεσα τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Διαθέτοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, τα στελέχη των υπηρεσιών Business Process Outsourcing συμβάλλουν τα μέγιστα προκειμένου να αποφύγετε δυνητικούς κινδύνους και να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Senior Partner, Head of Business Process Outsourcing
Γιώργος Πυρλής
Γιώργος Πυρλής
Senior Partner, Head of Business Process Outsourcing
Γιώργος Πυρλής

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες Business Process Outsourcing

Ευελιξία για κάθε οργανισμό

 

 

Κατεβάστε το φυλλάδιο (GR) [ 6459 kb ]