Η έμμεση φορολογία μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά κόστη σε κάθε επιχείρηση- τόσο στην προοπτική των κερδών όσο και των ταμειακών ροών.

Η επίδραση των εμμέσων φόρων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να αξιολογείται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη λήψη των σχετικών αποφάσεων όπως συμβαίνει και κάθε άλλο σημαντικό κόστος της επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες μας

  • Παροχή συμβουλών και υπηρεσίες συμμόρφωσης με την Ελληνική νομοθεσία ΦΠΑ
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με τον ΦΠΑ και τους εμμέσους φόρους στις διεθνείς συναλλαγές
  • Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
  • Αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ και εμμέσων φόρων
  • Συντονισμός με τις εταιρείες του δικτύου της Grant Thornton στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο για ζητήματα ΦΠΑ και λοιπών εμμέσων φόρων
  • Δασμοί και Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
  • Φόροι ακινήτων
  • Χαρτόσημο
  • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
  • Υποστήριξη στη σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον ΔΕΔ και συνδρομή με έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους στα διοικητικά δικαστήρια όλων των βαθμών δικαιοδοσίας μέχρι και το Συμβούλιο Επικρατείας σε θέματα εμμέσων φόρων και ΦΠΑ.

Γιατί να επιλέξετε την Grant Thornton

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Όταν η εγχώρια εξειδίκευση συναντά την παγκόσμια τεχνογνωσία

Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση
Πιστοί στην αρχή μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις υψηλού επιπέδου, συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ελληνικής φορολογίας, γνωρίζουμε τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς φορολογικές τάσεις και τις επιπτώσεις τους στους διεθνικούς μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες επιλογές στρατηγικής για την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης με παράλληλη βελτίωση του φορολογικού κόστους για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας