Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Grant Thornton, κατανοούν ότι η διαχείριση των φορολογικών επιβαρύνσεων και η μεγιστοποίηση της αξίας των επενδύσεων είναι στοιχεία κρίσιμα για την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Εφοδιασμένοι με τις σωστές πληροφορίες, μπορείτε να εντοπίσετε ενδεχόμενες ευκαιρίες και να μεγιστοποιήσετε  τα αποτελέσματα των επαγγελματικών προσπαθειών σας.

Η Grant Thornton Tax  προσφέρει τεχνική ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χειρισμό πολύπλοκων φορολογικών θεμάτων που αφορούν επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους.

Οι λύσεις που προτείνουμε

  • Παροχή συμβουλών σε θέματα σχετικά με την φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, τέλη χαρτοσήμου, ΦΣΚ, κ.λπ.)
  • Δυνατότητα παγίας συνεργασίας με προνομιακούς όρους
  • Φορολογία ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΕΦΑ, φόροι μεταβίβασης, δημοτικά τέλη κ.λπ.)
  • Συμβουλές αναφορικά με τη φορολόγηση επενδυτικών σχημάτων (ΑΕΕΑΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, ΟΣΕΚΑ κ.λπ)
  • Φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών
  • Φορολογία Shared Services Centers (α.ν. 89/1967) στην Ελλάδα.
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη λογιστική του φόρου
  • Παροχή λύσεων για τη αποτελεσματική φορολογική συμμόρφωση και  την προετοιμασία των φορολογικών δηλώσεων
  • Παροχή συμβουλών για τις λειτουργίες του Λογιστηρίου και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των φορολογικών διαδικασιών