Η Grant Thornton παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της μισθοδοσίας και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού για οποιαδήποτε μορφή εταιριών.

Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζει μια εταιρία όταν διαχειρίζεται στοιχεία του προσωπικού της. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο. Παράλληλα, η κεκτημένη εμπειρία, μέσω του ευρέως φάσματος των πελατών μας, μας δίνει την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα και τη δυνατότητα στους πελάτες μας να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Τα οφέλη για την επιχείρησή σας

outsourcing-payroll-8-points.png

 

Οι λύσεις που προσφέρουμε

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Αμοιβές στελεχών / μελών ΔΣ / Expatriates
 • Παροχές σε είδος
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία (ΑΠΔ)
 • Μηνιαία αρχεία ΦΜΥ
 • Δημιουργία αρχείων τραπεζών για την πληρωμή των εργαζομένων και δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αποδείξεων πληρωμής
 • Λογιστικά άρθρα ανά τμήμα, ανά κέντρο κόστους και δυνατότητα παραμετροποίησης για την αυτόματη εισαγωγή σε λογιστικό πρόγραμμα.
 • Έκδοση και αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών προσωπικού
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα
Reporting
 • Κοστολόγηση ανά εργαζόμενο, τμήμα εργασίας κτλ.
 • Στατιστικά στοιχεία για προσωπικό & αμοιβές
 • Μηνιαίες προβλέψεις Δώρων/επιδομάτων
 • Υπολογισμοί Budget
 • Management Reports
Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)
 • Διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Διαχείριση στοιχείων εργαζομένων
 • Εργασιακές συμβάσεις
 • Διαχείριση Αδειών/Ασθενειών
 • Δάνεια εργαζομένων
 • Διαδικασία συμμετοχής σε επιδοτούμενα σεμινάρια
Συμμόρφωση με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία
 • Συνεχής ενημέρωση για κάθε τροποποίησης της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Υποστήριξη σε περιπτώσεις ελέγχου από τις ελληνικές αρχές
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες GDPR

Κατεβάστε το αναλυτικό φυλλάδιο για τις υπηρεσίες Business Process Outsourcing

Ευελιξία για κάθε οργανισμό

 

 

Κατεβάστε το φυλλάδιο (GR) [ 6459 kb ]