Το IFRS Newsletter της Grant Thornton αποτελεί μία ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα IFRS.

Η έκδοση εστιάζει σε επιμέρους θέματα, παρέχει σχολιασμούς και απόψεις επί αυτών, ενώ περιλαμβάνει και μία σύνοψη των σημαντικότερων βελτιώσεων των Προτύπων.

Η τρίτη έκδοση του 2019, ξεκινά με τα τελευταία Exposure Drafts που εκδόθηκαν από το IASB, ενώ ακολουθούν οι πιο πρόσφατες εκδόσεις της Grant Thornton που αφορούν σε θέματα IFRS.

Διαβάστε εδώ την πλήρη έκδοση IFRS News Quarter 3 2019