ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 20.09.2020
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ακινήτων αλλά και της λύσης αυτών από τους εκμισθωτές.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 13.09.2020
Από 1 Οκτωβρίου 2020 ξεκινά για όλες τις επιχειρήσεις η διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας MyDATA.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 30.08.2020
Επιβάλλεται φόρος κατά την «έξοδο» - μεταφορά φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων (“exit tax”): Με τον ν. 4714/2020, μεταξύ άλλων, θεσπίζονται κανόνες
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 23.08.2020
Με την πάροδο 18μήνου από την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού «χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης» παραγράφεται, κατ’ αρχήν, το δικαίωμα του Δημοσίου να
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 09.08.2020
Το τελευταίο διάστημα, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, έχει εκδώσει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αποφάσεις, που ενσωματώνουν τη νομολογία των δικαστηρίων.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 26.07.2020
Απαλλαγή από ΦΠΑ μπορεί να ζητηθεί υπό προϋποθέσεις στα τιμολόγια δαπανών κατασκευαστικών εργασιών ξενοδοχείων, δίνοντας σημαντική ταμειακή διευκόλυνση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Ζεφύρου 56, ΤΚ 17564, Παλαιό Φάληρο

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Website: www.grant-thornton.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας