ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 02.10.2022
Αύξηση των μηνιαίων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελματίες και εταίρους ορισμένων μορφών νομικών προσώπων αναμένεται να ισχύσει από
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 25.09.2022
Σε ανάλογη προσαρμογή των φορολογητέων κερδών μπορεί να προβεί μια ελληνική εταιρία εφόσον έγινε διόρθωση μετά από φορολογικό έλεγχο στην συνδεδεμένη με την
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 18.09.2022
Έκπληξη προκάλεσε η κατάθεση διάταξης σε νομοσχέδιο, βάσει της οποίας επανέρχεται, νομοθετικά πλέον, η επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια παρά τις
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 11.09.2022
Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται η πρόσβαση στις Δημόσιες Αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα στα στοιχεία που έχουν
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 04.09.2022
Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 και υπό προϋποθέσεις, τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο με
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 28.08.2022
Αναμένεται να δοθεί παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων για το 2022.

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Επικοινωνήστε μαζί μας