ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 21.05.2023
Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για την Οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία με τη δημιουργία κανόνων φορολογικής διαφάνειας
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 14.05.2023
Επιτρέπεται η λήψη υπόψη από το Διοικητικό Δικαστήριο αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζονται για πρώτη φορά ενώπιόν του από το διάδικο φορολογούμενο.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 07.05.2023
Οι μεμονωμένες πράξεις ή η συστηματική διενέργεια πράξεων με σκοπό την επίτευξη κέρδους φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 30.04.2023
Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας δεν αποτελεί από μόνο του επαρκές δικαιολογητικό για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 23.04.2023
Προβλέπεται νέο πλαίσιο προστίμων για παραβάσεις των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των ημεδαπών εταιριών και γραφείων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν υπαχθεί
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 15.04.2023
Η υποβολή χωριστών δηλώσεων από τους συζύγους μπορεί να έχει συνέπειες στο φόρο εισοδήματος που θα καταβάλει ο κάθε ένας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Επικοινωνήστε μαζί μας