ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 15.05.2022
Προσαυξημένες κατά 60% εκπίπτουν φορολογικά οι διαφημιστικές δαπάνες των επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2021, κατά την υποβολή των φετινών δηλώσεων
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 08.05.2022
Η συνταγματικότητα του Ειδικού Φόρου Ακινήτων αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκπίπτει ο φόρος δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 01.05.2022
Ο νέος ΕΝΦΙΑ αναμένεται να βεβαιωθεί προσαρμοσμένος στις αλλαγές που επήλθαν με τον πρόσφατο ν. 4916/2022.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 24.04.2022
Απορρίπτεται αίτημα επιστροφής ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρείας που θεμελιώνει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα μέσω της ελληνικής θυγατρικής της.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 10.04.2022
Απαλλάσσονται του φόρου κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί που τηρούνται στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το νόμο Ν. 4916/2022 που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 27.02.2022
Παράταση κατά ένα έτος του χρόνου παραγραφής χωρεί μετά από ακύρωση της αρχικής καταλογιστικής πράξης αποκλειστικά για τυπικό λόγο και για τον ίδιο

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Επικοινωνήστε μαζί μας