Φοροδοξίες, 10.03.2024
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 10.03.2024
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την
Φοροδοξίες, 03.03.2024
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 03.03.2024
Τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα έσοδα που αποκτούν κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης του μη
Φοροδοξίες, 18.02.2024
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 18.02.2024
Η ΑΑΔΕ εισήγαγε νέο σύστημα με υποχρεωτική προσυμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α. από τους υπόχρεους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Φοροδοξίες 11.02.2024
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες 11.02.2024
Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων DAC7 για το έτος 2023 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024 αντί της 31ης Ιανουαρίου.
Φοροδοξίες, 04.02.2024
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 04.02.2024
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ επιβεβαίωσε ότι τα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια που χορηγήθηκαν από πρόσωπα υποκείμενα σε Φ.Π.Α. μέχρι την 31.12.2020
Φοροδοξίες, 28.01.2024
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 28.01.2024
Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται με σκοπό τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Επικοινωνήστε μαζί μας