ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες,18.04.2021
Μείωση του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων (angel investors) που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες,11.04.2021
Μεγάλη απήχηση στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά φαίνεται πως έχει το ειδικό φορολογικό καθεστώς προσέλκυσης δικαιούχων αλλοδαπής σύνταξης..
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 21.03.2021
Μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου λόγω διαπίστωσης φοροδιαφυγής από εταιρεία μπορούν να επιβληθούν σε μέλη της διοίκησής της μόνο εφόσον ..
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 07.03.2021
Ένας δικτυακός ιστότοπος δεν συνιστά καθορισμένο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας που να μπορεί να αποτελέσει μόνιμη εγκατάσταση.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 28.02.2021
Ψηφίστηκε το νέο φορολογικό πλαίσιο για σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας ή αλλιώς γνωστών σε άλλες χώρες ως «family
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 14.02.2021
Οι διασυνοριακές συναλλαγές που έχουν στοιχεία επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να δηλώνονται από τους ενδιάμεσους..

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Ζεφύρου 56, ΤΚ 17564, Παλαιό Φάληρο

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Website: www.grant-thornton.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας