ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 05.02.2023
Με την νέα ευρωπαϊκή Οδηγία DAC7 θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων προς τις Φορολογικές Αρχές για τις ψηφιακές πλατφόρμες από την 1.1.2023.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 29.1.2023
Φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να καλύψει νόμιμη τεκμαρτή δαπάνη με δάνειο που ελήφθη στο όνομα Α.Ε. ακόμα και αν συμμετέχει στο κεφάλαιο αυτής.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 22.01.2023
Η παραίτηση από θέση διοίκησης νομικού προσώπου χωρίς να έχουν τηρηθεί διατυπώσεις δημοσιότητας δεν εμποδίζει το Δημόσιο να λάβει μέτρα διασφάλισης.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 15.01.2023
Αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προέρχεται από διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 08.01.2023
Πρόσφατα ψηφίστηκε η μείωση του χρόνου που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 01.01.2023
Πρόσφατα κυρώθηκε η Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Σιγκαπούρης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Λ. Κατεχάκη 58, Αθήνα, Τ.Κ. 11525

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Επικοινωνήστε μαζί μας