ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 29.11.2020
Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία φορολογούνται οι παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, εταίροι ή μέτοχοι επιχειρήσεων..
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 22.11.2020
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3% προβλέπει νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς συζήτηση & ψήφιση στη Βουλή
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 15.11.2020
Περαιτέρω κίνητρα για την προσέλκυση φυσικών προσώπων στην Ελλάδα σχεδιάζει η Ελληνική Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια αναστροφής του "brain-drain".
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 08.11.2020
Τελευταία ευκαιρία μέχρι 31.12.2020 για ένταξη σε ευνοϊκότερο καθεστώς έχουν τα στελέχη εταιρειών που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για φόρους.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 01.11.2020
Τα διαδικαστικά ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων για τη φορολόγηση «κατά την έξοδο» (exit tax) ρυθμίζει πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ.
ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ Φοροδοξίες, 25.10.2020
Λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι που θα λάβουν μερίσματα που διανέμονται με απόφαση εντός του 2020 σε σχέση με το 2021.

Στοιχεία επικοινωνίας

Grant Thornton Greece

Headquarters

Ζεφύρου 56, ΤΚ 17564, Παλαιό Φάληρο

+30 210 7280 000

Email: ContactUs@gr.gt.com

Website: www.grant-thornton.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας