Κωνσταντίνος Κανακαράκης Partner, Assurance Ηράκλειο +30 2810 241 767

Εμπειρία

Ο Κωνσταντίνος Κανακαράκης είναι Partner της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Κωνσταντίνος Κανακαράκης έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε όλους τους μεγάλους κλάδους, όπως τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ναυτιλία, βιομηχανία, ενέργεια κτλ. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ξεκίνησε κυρίως από αποτιμήσεις εταιρειών, μελέτες εκπόνησης αναλυτικής λογιστικής και μελέτες χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)