Νίκος Ιωάννου Partner, Assurance Αθήνα +30 210 7280 000

Ο Νίκος είναι Partner, στο τμήμα Assurance της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 15 ετών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Νίκος Ιωάννου έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε ποικίλους επιχειρηματικούς τομείς, όπως μεταλλουργία, τρόφιμα, ιχθυοκαλλιέργειες, πετρελαιοειδή κτλ. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων και άρθρων στον οικονομικό τύπο για τα Δ.Π.Χ.Α.. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά κυρίως την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, συγχωνεύσεις εταιριών και φορολογικό σχεδιασμό.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)
  • ACCA