Νίκος Ιωάννου Partner, Assurance Αθήνα +30 210 7280 000

Ο Νίκος είναι Partner, στο τμήμα Assurance & Head of Business Development της Grant Thornton και έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 21 ετών. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA.

Η εμπειρία του επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από τους υποχρεωτικούς και οικονομικούς ελέγχους, τη φορολογική και οικονομική δέουσα επιμέλεια (due diligence), καθώς και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As). Παράλληλα έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία Listing Reports για την διαδικασία εισαγωγής εταιρειών στη Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο ίδιος έχει διατελέσει επικεφαλής πολυάριθμων ομάδων σε πολυεθνικές εταιρείες, εισηγμένες και μη εισηγμένες.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο Νίκος Ιωάννου έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε ποικίλους επιχειρηματικούς τομείς, όπως μεταλλουργία, τρόφιμα, ιχθυοκαλλιέργειες, πετρελαιοειδή κτλ. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων και άρθρων στον οικονομικό τύπο για τα Δ.Π.Χ.Α.. Επιπλέον, υπήρξε μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου Δ.Π.Χ.Α. της Grant Thornton.

Πιστοποιήσεις
  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΟΕΛ)
  • ACCA