Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη προσφέρουν εις βάθος γνώσεις και εμπειρία σε όλο το φάσμα των ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η διεύθυνσή μας στη Θεσσαλονίκη είναι στην Πάροδο 17ης Νοεμβρίου 87, όπου είναι εύκολα προσβάσιμη σε όλους τους πελάτες μας.

Η Grant Thornton στην Ελλάδα παρέχει με συνέπεια, ένα πακέτο ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες της για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.

Η διεύθυνσή μας

Θεσσαλονίκη

Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87,

Τ.Κ. 55534

Grant Thornton συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Grant Thornton